www.lokalmagasinet.no NYHETER | Start på månedslange arbeider Ti. 1. des. 2020
Meny

Start på MÅNEDSLANGE arbeider


Den store lønnetreet midt på bildet, der Løkkeveien fører ut i Kolåsveien, skal ofres på utviklingens alter. Huitfeldtgården t.v. En serie bilder til arkivet ble tatt søndag ettermiddag mellom et rush av biler til og fra krysset med Storgata. Det er Son-historiske dimensjoner over disse endringene i det bevaringsverdige Son sentrum, og redaksjonen oppretter en side på Herison.no for å dokumentere endringene med store bilder.

(23.09.19. Oppdatert 24.09.19.) Statens vegvesen og Vestby kommune er klare for å starte måneds-lange arbeider med å anlegge fortau og forbedre vann- og kloakksystemet i fylkesvei 2, Kolåsveien.

Fra Storgata i syd til Sagaveien ved Kiwi, skal det bygges et fortau som er inntil 1,5 meter bredt og 250 meter langt.

Arbeidene, som skal starte fra nord, ved Kiwi, er kostnadsberegnet til 21 millioner kroner og ventes å være avsluttet innen sommeren 2020.

► Deler av Kolåsveien vil likevel ikke bli helstengt i inntil seks uker i forbindelse med at krysset Løkkeveien/Kolåsveien/Sagaveien skal bygges om. Vegkontoret opplyser i dag at "Kolåsveien i perioder blir stengt. Omkjøring skiltes."

Det vil være adkomst til eiendommene i Labobakken, Løkkeveien og den delen av Kolåsveien som er stengt. Omkjøring vil være via Sagaveien og Båtbyggerveien.

Et om informasjonsmøte om prosjektet blir holdt torsdag 26. september kl. 18.00 i kultursalen på Grevlingen skole og kultursenter.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland