www.lokalmagasinet.no NYHETER | Stappfullt på debattmøte Lø. 16. jan. 2021
Meny

Stappfullt på debattmøte


(21.11.19. Publisert 22:10) (Reporter Svein-H. Strand) Soon og Omegns Vel hadde i kveld en heldig hånd med nok et åpent informasjons- og debattmøte. Og Vestby kommunes plansjef Lars Grimsgaard hadde en heldig hånd med en gjennomgang av kommunens ulike planverk. Fra den overordnede kommuneplan til underliggende områdereguleringer.

Grimsgaards tilmålte 20 minutter, inkludert besvaring av konkrete spørsmål, ble til 50. Da var det pause og opp med et vindu, og det var bra, for her hadde det rent inn med folk helt til møtestart kl. 19 og vel så det.

Stedet var, som sist, Seilforeningens ikke så veldig store sal, og det var nok enda litt mer stappa fullt enn da. Som bildet over gir et inntrykk av, sto det folk tett langs veggene. Blant dem noen av dem som ifølge programmet skulle inngå i et politisk panel. Og noen måtte stå i gangen. 75-80 fikk sitteplass.

Alt i alt tett innpå 100 mennesker, som bl.a. fikk et solid inntrykk på godt og mindre godt av både vedtatte og ennå ikke vedtatte planer for små og litt større boligfelt. Først og fremt i Son-området inkludert Store Brevik; men også Vestby sentrum gjennom kommuneplanens sentrumsdel for både offentlige og private utbyggingsplaner var blant det plansjefen ledet oss profesjonelt igjennom.

LM kommer med mer fra denne første del av møtet.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland