www.lokalmagasinet.no NYHETER | Stadig mindre lekeareal To. 3. des. 2020
Meny

Stadig mindre lekeareal

Publisert 06.08.15. Oppdatert 12:07 og 12:19. Endret 11.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) Imøtekommelsen av Tom A. Ludvigsens søknad i garasjesaken, 25. august i fjor, var andre gang det ble vedtatt en såkalt mindre endring av lekearealet i det aktuelle området på Øståsen i Son. Første gang var i august 2009.

► Gjennom velvillig politisk behandling av søknader er sameie-arealet for Granittveien 2, 4, 8 og 10 blitt redusert fra opprinnelig ca 139 til ca 70 kvadratmeter. Altså temmelig nøyaktig en halvering i løpet av fem år.

Sist gikk ca 27 kvadratmeter av arealet (gnr. 133, bnr. 576) med for å bli innlemmet i Ludvigsens (daværende) boligeiendom gnr.133, bnr. 570, slik at han slapp å flytte garasjen.

Medregnet trappa var Ludvigsens garasje feilaktig plassert ca 3,2 meter inn på lekearealet.

► Begge gangene det har vært søkt om omregulering, har representanten for barn og unge i plansaker uttalt seg om hvor viktig det er å ha slike offentlig regulerte arealer i boligområder og i kort avstand fra husene.

Dette lekearealet er ikke engang ferdig opparbeidet, noe som var en forutsetning for plan- og miljøutvalgets vedtak i 2009. Sameiet forpliktet seg senere samme år avtalemessig til dette, forbindelse med bygging av en garasje på deler av arealet.


► – Med opparbeiding menes planering, tilsåing, inngjerding og oppsetting av lekeaparat og benk. Alle utgifter ved opparbeiding og vedlikehold skal dekkes av eierne. Dette framgår av saksbehandler Thorstein Hymers framlegg til plan- og miljøutvalgets møte 25. august i fjor.

Hvor sterkt forankret dette lekearealet, og lekearealer generelt, er i kommunens planverk og i rikspolitiske føringer, tas opp i en senere artikkel.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland