www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sprengkraft i H-striden! Ti. 27. okt. 2020
Meny

Sprengkraft i H-striden!

Publisert 11.08.14. (Av Svein-H. Strand) Stridighetene i Vestby Høyre er så alvorlige at de har sprengkraft for organisasjonen lokalt, og de kan også bli advokatmat.

♦ Det kan LM konstatere på bakgrunn av utsagn fra begge de to fløyene i kommunestyregruppa som vi er blitt gjort kjent med.

I tillegg til mistillitsforslaget med injuri-erende påstander mot partiets gruppeleder Stig Eyde (bildet), skal et medlem av gruppa som vi kjenner navnet på ha blitt utsatt for det han oppatter som alvorlig trakassering og press.


Av alt dette kan det bli både ett og to injuriesøksmål uten at de nødvendige beklagelser fra partileder Kjell Skaugs fraksjon med hemmelig møtevirksomhet sies og skrives ned. Kanskje med påholden penn under oppsyn av utsendinger fra Høyres hovedorganisasjon (se nedenfor) allerede før vi vet ordet av det.

Som tidligere meldt er eksklusjon fra partiet for hemmelig fraksjonsvirkomhet også noe som ligger i lufta.


Lekkasjen av mistillitsforslaget mot Eyde til Moss Avis, og hvem som satte sitt navn til dette, har rammet begge fløyer negativt med stor kraft.

LM vet nå med største sannsynlighet både hvem de to var som førte mistillitsforslaget i pennen og hvem av dem som kontaktet journalist Kjersti Halvorsen om stridighetene.


At avisen etter hvert også publiserte kopi av hele skrivet og navnet på underskriverne, ga sjokkbølger i begge leire. LM følger skandalen tett videre. Men foran møtet med utsendingene fra partikontoret, ser vi det strengt tatt ikke som vår rolle å bære ved til bålet og publisere detaljer som er kommet til vår kunnskap de siste dagene. Vi kommer sterkt tilbake, ikke minst med kommentarer.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland