www.lokalmagasinet.no NYHETER | Spenning foran bokslipp Fr. 30. okt. 2020
Meny

Spenning foran bokslipp

Publisert 27.10.15 Mange soninger og andre er spente foran lørdagens lansering av den 145 sider nye boka fra Soon og Omegns Vel. SON PÅ LANGS ... og litt på tvers, som verket heter, er utformet som en vandring i tekst og bilder gjennom tettstedet. Fra Son Spa i sør til Hølenselva i nord (bildet; ikke fra boka).


DER VANDRINGEN PÅ LANGS SLUTTER. Sturla Strand: "Mystic river", 2005. (Fra fotografens samling hos Londonart.) Hølenselva "fargelagt" med svarthvitt-film med stort toneomfang i gråskalaen. © Copyright.

► Her er det mer enn 80 fotografier, bilder og andre illustrasjoner. De fleste er ikke publisert tidligere. Mange av illustrasjonene har Son-kunstneren Svein Søgnen stått for.

De senere års utvikling og byggeaktiviteter gjenspeiles ned til forandringer i sommer, og med mange sammenlikninger på fortid og nåtid.

► Lanseringen skjer på Son Kro lørdag 31.oktober kl 12, og mandag 2. november starter salget på sentrale steder i Son som Gullich, Son Blomster, Galleri Soon og Son Rammeverksted. Prisen er 250 kroner, men medlemmer av vellet får den gratis. Tove Hauge er hovedansvarlig for salg- og markedsføring.

Opplaget på 2000 eksemplarer vi også bli solgt av 10.-klassingene på Grevlingen skole. Skolen har påtatt seg dette som et eget elevprosjekt hvor elevene lærer prosjektarbeid, samtidig som arbeidet gir penger i felleskassa til klassetur etc.

► – Prosjektet har vært meget omfattende, tidkrevende og arbeidskrevende gjennom to år. Dette har vært en kjempeutfordring og veldig krevende, men svært lærerikt, sier Knut Chr. Hallan. Hallan har arbeidet i tett samarbeid med Ivar Gudmundsen og de to andre i redaksjonen, Per Thorbjørnsen og Anstein Spone. Hovedansvarlig redaktør er Gudmundsen, velleder og rotekte soning som sitter inne med en stor mengde lokalkunnskap.

Redaksjonen har fått god, kyndig hjelp av Tom Braaen og Jan Erik Johansen, også ekte soninger, samt Svein Søgnen og David Mc-Nish. De to sistnevnte har stått for lauout og design. I tillegg har soninger bidratt med fotografier og tegninger.


Nok et illustrasjonsfoto til artikkelen, fra Lokalmagasinet.nos historiske fotoarkiv. Fiskebåter fra Vestlandet tett i tett ved og ut fra Dampskipsbrygga tidlig på 1950-tallet. Fotograf ukjent.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland