www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sooningprisen for 2016 til Renathe Stubberud Lø. 5. des. 2020
Meny

(28.02.17)

SOONINGPRISEN


Soon og Omegns Vel

har tildelt

Sooningprisen 2016

til

Renathe Stubberud

for hennes virksomhet i Son.

Hun har arbeidet med arrangementer

i regi av Son Teaterlag, ”Teateriet”,

Son Teaterselskap, Vandreteatret, Sonsspillet/Sonsfestivalen.

Hennes arbeid foregår mest i det skjulte,

som inspisient, rekvisitør, billettselger m.m.

I tillegg har hun de siste årene – sammen med Anja Vågen –

deltatt i ”Torgdagene” på Son torg i sommerhalvåret

og sørget for at det fungerer.

Hun sier ”Jeg liker meg i bakgrunnen”.

Renathe vokste opp på Victoria Hotel,

som blant annet hennes mor Eva drev en periode,

og hun er merket av dette.

Hun har nok der lært å kjenne mange slags mennesker.

Personer som Renathe er svært viktige for at et samfunn

skal få den smøring det trenger for å fungere

og gi glede til fellesskapet.

Ivar Gudmundsen

Leder, Soon og Omegns Vel
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland