www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sonskilen: Massive klager dissekeres Ti. 20. okt. 2020
Meny

Sonskilen: Massive klager dissekeres

(LM Nyheter. Først publisert på vår blogg Son-sonen 27.03.13. Senest oppdatert kl. 16:56)

(Reporter Svein-H. Strand) Hva blir egentlig konsekvensene for miljøet? Og hva må ofres på utviklingens alter? Reguleringsvedtaket for indre del av Sonskilen, med ny småbåthavn for inntil 60 båter, blir møtt med massive protester fra blant andre Laksa Velforening. Disse blir alle på det nærmeste dissekert av spesialrådgiver Roald Haugberg på vegne av rådmannen i Vestby.

♦ Foran møtet i plan- og miljøutvalget 8. april blir de folkevalgte bedt om å vedta at det hele inngår “som ledd i kommunens mål for utvikling av Son som sommerturiststed hvor andre brukerinteresser er forsvarlig ivaretatt.”

I innstillingen vises det videre til at reguleringsvedtaket er i samsvar med Miljøverndepartementets endelige avgjørelse i tilknytning til kommunedelplan Son.

– Vedtaket lider ikke av saksbehandlingsfeil som har påvirket planløsningen og reguleringsvedtaket. Det er dokumentert at planløsningen har tatt hensyn til naturverdier og miljø på en forsvarlig måte, heter det i innstillingen.

Klagerne hevder at det har vært saksbehandlingsfeil både i form av feilinformasjon og manglende konsekvensutredning.

SAKSBEHADLINGSFEIL "REPARERT"

Administrasjonens svar på dette er at to saksbehandlingsfeil tidlig i planprosessen er “reparert”, slik at de ikke har hatt betydning for resultatet, det vil si at de ikke er påklaget.

– For øvrig er den planlagte småbåthavn i samsvar med departementets endelige avgjørelse i kommunedelplan Son. Løsningen er godt tilpasset hensynet til dokumenterte naturverdier i Stavneskilen (innerst i Sonskilen, red. anm.), heter det blant i konklusjonen i det lange saksframlegget.

Under henvisning til et havari med utslipp i området for noen år siden, tar klagerne også opp beredskapen ved den vedtatte utbygging. Administrasjonen parerer:

– Miljøberedskap ivaretas gjennom myndighetenes beredskapsløsninger, etablerte avfallsløsninger i samsvar med forurensningsloven, hastighetsbegrensning med polititilsyn og kommunens egen renovasjonsløsning i havneområdet.

– SMÅ NYE BRUKERULEMPER, LITEN ØKNING I MILJØRISIKO

At det blir inntil 60 småbåter i Sonskilen vil, “gi små nye brukerulemper og liten økning i miljørisiko. Dette også sett på bakgrunn av at Sonskilen har 1000 faste båtplasser og mange tusen båtbesøk uten at det har skjedd ulykker eller akuttforurensning før det enkeltstående havariet våren 2012.”

Som berørt part protesterer også Sameiet Solodden på Son-siden innerst i bukta. Hytteeier Heidi Vegel på Laksa-siden påklager i tillegg vedtaket om formålsendring av garntørka til bevertning, med innbygging i glass.

Administrasjonen har funnet at vellet og Sameiet Solodden “har klar rettslig interesse i klagesaken.”

MER UKLART FOR HEIDI VEGEL

– Spørsmålet er mer uklart for Heidi Vegel, heter det. Begrunnelsen er at hun “har hytte med strandlinje langt syd på Laksalandet, hele 270 meter fra ytterste element på planlagt småbåthavn og 350 meter fra garntørka.”

– Administrasjonen har under tvil tilkjent henne rettslig klageinteresse fordi hun berøres direkte ved å ha eiendom som grenser til planområdet, konkluderes det.

Det som er klart før de folkevalgte sier sitt, er at saken går til Fylkesmannen som statens representant uansett hva plan- og miljøutvalget vedtar.

Kommunens reguleringsvedtak er nemlig knyttet opp til Miljøverndepartementets endelige avgjørelse i innsigelsen om Kommunedelplan Son..

LM følger opp med en nærmere gjennomgang av klagene og hvordan disse blir tilbakevist av administrasjonen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland