www.lokalmagasinet.no NYHETER | SON SOM MARITIMT SENTER I OSLOFJORDEN Fr. 30. okt. 2020
Meny

"Rådmannen bes samle alle maritime interesser til en diskusjon om hvornman kan gjøre Son til den maritime hoedstaden i Oslofjorden iforbindelse med rulleringen av kommuneplanen."

Med grunnlag i Kommunestyrets vedtak i desember (ovenfor) i tilknytning til Handlingsprogrammet for 2013 - 2016 arrangerer Vestby kommune 6. mars gjennomfore en dagkonferanse på Son Kro. Her samles lokale polítikere, lokale represenïanter for det maritime nærìngslivet og utvalgte foreninger og lag i Son, sammen med noen inviterte fra Akershus fylkeskommune og reíselivet.

Første innslag publisert 13.02.13. Oppdateres fortløpende.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland