www.lokalmagasinet.no NYHETER | Son skal inn på "viktig-liste" To. 26. nov. 2020
Meny

Son skal inn på "viktig-liste"

Publisert 10.02.13 Riksanktikvaren vil føre Son inn på listen over nasjonalt viktig kulturmiljø på grunn av stedets godt bevarte og helhetlige gamle bygningsmiljø. 


Fra den fredede Thornegården, en nasjonal skatt i seg selv. LM arkivoto: Svein-H. Strand

♦ Det opplyste riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med en befaring i Son fredag, med etterfølgende samling på Son Kro. Å stå på denne listen gir en status som kan utløse midler til vernearbeid fra både Riksantikvaren, den statlige kulturminnefondet og Akershus fylkeskommune.

På befaringen deltok en rekke ledere fra Vestby kommune med ordføreren og rådmannen i spissen, men også fra interesseorganisasjoner som bl.a. Fortidsminneforeningen.

Fra  Soon og Omegns Vel deltok leder Ivar Gudmundsen og Anstein Spone, mens Kystkultursenterets Venner var representert ved sin leder Birger Hekkelstrand, tidligere kultursjef i Vestby kommune.

Riksantikvaren gikk i fjor inn for å fjerne Stathelle fra den nasjonale vernelisten. Dette på grunn av det nye kjøpenteret på Brotorvet som riksantikvar Holme mener ser ut som et arbeidsuhell. Kjøpesenteret overgår mange ganger vårt lokale politiske arbeidsuhell, blokkene på Son havn nord.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland