www.lokalmagasinet.no NYHETER | Son Miljøhestesenter satser stort On. 2. des. 2020
Meny

Son Miljøhestesenter satser stort

Publisert 20.10. 12Tidligere utvidelsesplaner ved Son Miljøhestesenter på Sletta øst for Son kan nå realiseres gjennom en omfattende offentlig regulering.

Et framlegg for detaljregulering av det 127 dekar store området kommer opp til førstegangsbehandling i Plan- og miljøutvalget 29. oktober. En ny ridehall og en ny driftsbygning med mer skal utvikle senteret i retning av spesialisert landbruksrelatert virksomhet. Atkomstforhold og trafikksikkerhet skal bedres.

Videre skal det legges til rette for et nytt næringsareal som vil bli en utvidelse av dagens næringsareal innenfor Sletta næring. Dette kan fungere som en kilde til finansiering av hestesenteret, framgår det av Vibeke Arnesens saksframlegg som vi kommer nærmere tilbake til.

♦ Eier og daglig leder, Marita Larsen Helland, har hatt hest på Sletta gård siden 1983. Driften av hestesenteret ble startet i 1994.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland