www.lokalmagasinet.no NYHETER | Son Kystkultursenter hadde 2200 flere besøk enn Ocarsborgmuseet Fr. 4. des. 2020
Meny

Hadde 2200 flere besøk enn Ocarsborgmuseet

Publisert 28.10.14 Registrerte besøk ved Son Kystkultursenter denne sommersesongen endte på ca 8500 per 15. september, framgår det av styrets rapport som ble offentliggjort i går. Den interessante og tankevekkende rapporten gjengis her videre i sin helhet:

Med besøk regner vi alle som har vært innom museet og sett på utstillingen om Jac M. Iversen, samt alle som har vært til stede på arrangementer på kystkultursenteret; konserter, aktiviteter, brødbaking, fortellerdager, utstillinger (messer). Det er ca 2200 flere enn på Oscarborgmuseet!

♦ Vi har ikke registrert besøkende som har stoppet opp for å se på båtene i museumshavna, og lest omtalene av båtene på skiltene på brygga – og det er mange!

♦ Vi har hatt åpent alle hverdager fra tirsdag til fredag, samt samtlige helger i sommer – herunder også Olsok.

ARRANGEMENTER
Vi gjennomførte ca. 70 av 76 planlagte aktiviteter – så godt som alle av aktive frivillige. Uten å ha glemt noen bør nevnes våre bakstekoner, under ledelse av Sissel Aasen og Magnhild Brevik, Vestby Husflidslag, Helge Hovland, Odd Lund, Åge Ørsland, Øyvind Breivik, Tove Hov Eggen, Tore Rahn, Drøbak Trekkspillklubb, og våre "husmusikere" Liv Kreken og Arne Kvalnes. Andre viktige bidragsytere har vært Anstein Spone, Ole Martin Svoor og Reidar Jensen fra Soon Water Kystlag.

I tillegg til sommeraktivitetene ble det vist seks forestillinger med Vandreteateret. Vandreteateret ble en suksess – ca 350-400 tilskuere var svært fornøyde med gjennomføringen.

♦ Årets største arrangement var utvilsomt Europe Week 2014, hvor styrets leder satt i arrangementskomiteen og representerte venneforeningen. Seilforeningen satt også i komiteen, med ansvar for regattaene. Mye tid gikk med til planlegging av regattaer og landbaserte aktiviteter. Regattaen fikk stor medieoppmerksomhet i Norge så vel som i en rekke europeiske seilsportmagasiner. To filmer fra regattaen ligger ute på internett.

ØKONOMI
Årets budsjett er i år på kr 290 000,-, herav 130 000,- for sommerprogrammet og kr. 160 000,- for Vandreteateret.

♦ I budsjettet vårt inngår ikke Akershus fylkesmuseums/Oslofjordmuseets lønnsutgifter for Alex Johannesen og undertegnede. Disse utgiftene ligger i Oslofjordmuseets budsjett, kr 63 000,- i 2014, mot kr 100 000,- i fjor.

♦ Per 1. august var i realiteten lønnsmidlene oppbrukt, og våre arbeidsavtaler ble sagt opp med virkning fra 15.08.2014. Styret besluttet da å dekke lønn til Alex fram til 15.09.2014, slik at museet kunne være åpent på virkedager de siste ukene. Styret og gode medhjelpere tok da ansvar for å holde åpent i helgene.

♦ Fra Vestby kommune og Sparebank 1 fikk vi til sammen 50 000,- kroner i støtte til Aktivitetsprogrammet og Vandreteateret. Fra Son Næringsforening og lokale forretninger fikk vi i år betydelig mindre tilskudd/støtte enn i fjor.

Oslofjordmuseet har også dekket noen honorarer, samt annonseutgifter. Status er derfor per i dag at vi har midler til å satse på et juleprogram også i år.


♦ Vi må på alle måter si oss fornøyd med sommerens besøkstall – og gjennomføringen av aktivitetstilbudet vårt. Son Kystkultursenter ligger sentralt i Son, og vår filosofi om å kunne holde åpent alle dager sommeren igjennom har både fastboende, turister og lokalt næringsliv vist å sette pris på. Tilbakemeldingen fra besøkende – og en rekke politikere – har vært svært positive.

♦ I sommer la vi planer om å styrke vår virksomhet og starte med turistinformasjon gjerne i samarbeid med Akershus Reiselivsråd/Visit Follo og Vestby kommune.

Vandreteateret er vår største utgiftspost. Så stor at styret ikke kan forsvare å fortsette å stå som arrangør. En løsning kan være at Vandreteateret selv står som arrangør – og ansvarlig for økonomien.

♦ Arbeidet med et sommerprogram består av en planleggingsdel, januar-april, og en gjennomføringsdel, mai-september. Den siste delen forutsetter et nært og godt samarbeid med lokale ressurser – med erfaringer og kompetanse på kystkultur.

VEIEN VIDERE
Son Kystkultursenters Venner vil som tidligere arrangere en sommerutstilling med tema fra vår spennende historie. I tillegg skal vi ha et variert sommeraktivitetstilbud med tydelig kystkulturforankring. Programmet skal synliggjøre livet i en kystby ved fjorden i hverdag og fest.

♦ Erfaringene fra i sommer med en ansatt altmuligmann og museumsvert på deltid, et aktivt styre, og en gruppe aktive frivillige med ansvar for helgevakter og aktiviteter, bør videreføres. Det forutsetter et sterkere engasjement både fra Akershusmuseet, Vestby kommune og lokalt næringsliv. Og vi – vi holder ut!

Birger Hekkelstrand, Leder SKKV


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland