www.lokalmagasinet.no NYHETER | Son havn nord et evig problem? Lø. 5. des. 2020
Meny

Son havn nord et evig problem?


En smakebit på problematikken: Administrasjonen foreslår at varetransport fra Sagaveien tillates med utkjørsel via Havnegata. Veien ved varemottaket må da utvides med to meter for at lastebilene skal få svingradius til å kunne kjøre under den høyeste delen av brua her. Høy varetransport gjør det problematisk å passere under den midterste del.

Publisert 18.06.14. Oppdatert senest 12:01. Kommunen kaller det "en mindre endring av reguleringsplanen". Uansett er det et faktum at etableringen av Kiwi-butikken og en bilforretning etablert uten formell godkjenning fra kommunen i "Coop-blokka" på Son havn nord har utløst et prekært behov for å rydde opp i parkeringsregimet.

Er det fire parkeringsplasser knyttet til blokka? Fem? Seks?

♦ En av de svært få parkeringsplassene som ligger i reguleringsplanen kan ikke brukes fordi det vil være ulovlig i henhold til trafikkreglene.

Oppi dette skaper inn- og utkjøring i forbindelse med varelevering til Kiwi fem til ti ganger om dagen problemer i forhold til både sikkerhet og det praktiske. Som om ikke dette var nok, ligger rutebussenes behov tungt og nærmest uløselig inne i scenariet.

Det snakkes om å forlenge bussrutene til golfbanen for å løfte problemet ut fra Son havn nord.

Berørt i trafikkbildet og i et nabo- og beboerperspektiv er alle de tre trafikkårene i strøket: Havnegata og Sagaveien, pluss Kolåsveien som er fylkesvei. Ikke mindre uryddig har prosessen mellom kommunen og tiltakshaver for å få vedtatt en reguleringsendring vært.

Tiltakshaver har i flere omganger ignorert kommunen, og flere tidsfrister er overskredet, meldes det.

Dette er så alvorlig at det i februar kunne endt med at både Kiwi-utsalget og bilforretningen ble øyeblikkelig tvangsstengt med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel om ulovlighetsoppfølging.

Utsatte saken til over sommeren

Publisert 24.06.14. (Reporter Svein-H. Strand) Den sjeldne floken rundt parkering og varelevering i "Coop-blokka" på Son havn nord ble åpenbart en vanskelig sak også for plan- og miljøutvalget i møtet 17. juni. Til tross for at det bare sto to saker på kartet til dette siste møte før sommerferien, ble saksbehandlingen utsatt.

Et fellesforslag fra utvalgsleder Pål Engeseth (H) ble enstemmig vedtatt av de sju representantene. LMs nyhetssak fra onsdag, om det som formelt kalles "en mindre reguleringsendring" for Son havn nord (se ovenfor) har vakt mye interesse.

Ola Risbråthe i Kiwi/Brygga Mat AS forteller at han har vært helt ukjent med at både Kiwi-utsalget og bilforretningen i vinter "umiddelbart" kunne fått inndratt tillatelsen til å bruke lokalene.

Dette fordi byggeier Son Næring AS/tiltakshaver ignorerte flere svarfrister fra kommunens bygningsavdeling.

LM arbeider med en utfyllende artikkel basert på saksbehandler Simon Friis Mortensens saksframstilling med så mange momenter at det fort går i surr selv for lokalkjente.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland