www.lokalmagasinet.no NYHETER | Son "fiberoptisk" før jul? Sø. 17. jan. 2021
Meny

Son "fiberoptisk" til jul?

Publisert 02.11.15. Oppdatert 02.11.16 Det sentrale Son kan bli tilsluttet det fiberoptiske bredbåndnettet allerede før jul. Da må minst 60 prosent av de aktuelle husstander og andre brukere signere tilbudet som representanter for Telenor i dise dager går rundt og tilbyr.

Fiberlinje i lysmast. FOTO: no/Wikipedia/Haakon Hasse

LM hadde besøk fredag og ble fortalt at minstekravet for oppslutning allerede er innenfor rekkevidde. Telenor subsidierer kostnaden med et betydelig beløp, slik at brukerne selv må ut med et engangsbeløp på ca 1900 kroner.

► Dette forutsetter altså at tilstrekkelig mange blir med, og det snakkes da om en leveringstid på bare fem-seks uker.

Canal Digital har oppdraget med å gjennomføre utbyggingen for Telenor over hele landet.

Det fiberoptiske kabelnettet er en radikal nyvinning med hensyn til signalhastighet, og samler internett- og telefonitilknytning på en stabil, felles plattform. Signalbokser blir enkelt lagt inn i hvert hus.

Dagens transport gjennom bl.a. kobberledninger gjør at abonnentene, av rent fyiske grunner, heller ikke får de signalhastighetene de betaler for.

LM kan eksempelvis få dobbelt så høy effektiv signalhastighet som i dag bare ved å oppgradere abonnementet et hakk.

Fiberteknologien gjør i tillegg at signalhastigheten blir lik på nedlasting og opplasting.   
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland