www.lokalmagasinet.no NYHETER | Son-kartet med bekkene Ma. 30. nov. 2020
Meny

Statens kartverk har saken!

Publisert 19.09.14. Noen ganger er det overmåte enkle svar på ting, også når historiens slør ligger svøpt omkring og en historieprofessor spør. (Se nedenfor her.) Hvem har et gammelt kart fra Son, liksom. Fra 1872 og som viser fire bekker små. Son-kjenner av klasse Ivar Gudmundsen har det, ikke overraskende. Mer overraskende, mildt sagt, er gårsdagens korte P.S. fra Gudmundsen: – Sonskartet fra 1872 kan alle få tilsendt fra Statens kartverk. Ser man det. Da gjør vi nok det, både professor`n og jeg. Følg med! St.

Har Son-kartet med bekkene

Publisert 18.09.14. Kartet fra 1872 har jeg hatt i flere år, og det er påført matrikkelnummmer på bygningene, men ikke eiendomsgrense. Det sier Ivar Gudmundsen i en kommentar til gårsdagens innlegg fra professor Finn-Einar Eliassen. Fire bekker er inntegnet, blant annet "Olla", som nå går i kulvert under Son torg, men som på begynnelsen av 1900-tallet fremdeles var en åpen bekk. Det er pussig at ikke en historiker kjenner til dette kartet, men det skyldes kanskje at han ennå ikke er kommet lenger enn til 1870-tallet i sine studier. Ellers ønsker jeg ham lykke til i denne saken, avslutter Gudmundsen. Og dersom kartet er i godt hold, håper vi å kunne få det til låns slik at vi kan få det skannet og publisert. 

Kart fra 1872 med fire bekker

Publisert 17.09.14. Undertegnede er historiker, og har samlet det meste av skriftlig kildemateriale om Son (og Hølen) fra midten av 1600-tallet til ca 1730. Jeg har tidligere publisert noen artikler i Follominne og et par andre steder, basert på deler av dette materialet. Nå samarbeider jeg med arkeologene Marianne Johansson og Reidun Aasheim, for å se om det skriftlige og det arkeologiske kildematerialet kan kobles sammen, slik at de kan belyse hverandre.

I denne sammenhengen er det spesielt viktig å kunne stedfeste tomter og hus som omtales i skjøter og grunnbrev fra Son, og da trenger man faste punkter i terrenget som er omtalt i kildene. Bekkene er slike punkter. En av bekkene har også dannet grense mellom Nordre og Søndre Labos tomter i Son.

Jeg har med interesse lest mye av det Lokalmagasinet har skrevet om utgravningene og lokalhistorien i Son. I en av artiklene, om en mulig bekk over torget (med foto) omtales et kart fra 1872, som skal vise fire bekker i Son. Dette kartet er jeg selvsagt meget interessert i å se nærmere på. Jeg går ut fra at det dreier seg om et matrikkelkart (og da det eldste slike), noe som gjør det enda mer interessant. Er det noen av leserne som vet hvor dette befinner seg? Har noen en kopi av det, eller kjenner til noen som har det? Finnes det ett eller annet sted på nettet, i elektronisk form?

Jeg er takknemlig for alle opplysninger og tips som kan hjelpe meg til å få tak i (kopi av) dette kartet til det videre arbeidet med Sons topografiske historie.

Finn-Einar Eliassen Professor emeritus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland