www.lokalmagasinet.no NYHETER | Solhøy: 64 boliger i første byggetrinn også Sø. 27. sep. 2020
Meny

64 boliger i første byggetrinn også

(23.05.18. Oppdatert 10:27) På Solhøy-møtet i går ble det bekreftet at det første av to planlagte byggetrinn inneholder 64 boliger og forutsetter at den gamle skolebygningen rives. Det skal stå ferdig i 2022-2023. Alternativet med bevaring er også på 64 boliger.

Dette må være et bedre alternativ enn å belaste beboere og ansatte med all støyen det vil medføre å bygge 24 boliger til på et senere tidspunkt. Det sier kommunestyrerepresentant Bente Marie Bakke (MDG) i en kommentar. Hun tror ikke andre byggetrinn vil bli gjennomført hvis dette alternativet blir vedtatt.

Hvis da ikke hensikten er å rive det gamle praktbygget og fjerne trærne uansett. Det tror jeg ikke fylkeskommunen og klima- og miljøvernministeren som øverste ansvarlig for kulturminner og verneverdige trær vil gå med på, tilføyer Bakke.

En gjennomgang i LM-arkivet viser at Solhøy-saken i en årrekke har vært en kommunal kasteball preget av ubesluttsomhet. I 2010 skulle eiendommen selges, samtidig med salget av gamle Son skole. Eiendomsmegler 1, Vestby, fikk oppdraget, og det kom inn et bud på 11 millioner kroner før kommunen ombestemte seg.

Allerede i 2006 satte kommunestyret foten ned for et forslag om å bygge på Solhøy-tomta. Begrunnelsen var at skolebygget er av umistelig verdi for Son-miljøet. Men allerede året etter foreslo daværende rådmann Knut Haugestad igjen riving, i forbindelse med at skjebnen for denne og den andre gamle skolebygningen, Son skole, skulle avgjøres.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland