www.lokalmagasinet.no NYHETER | Søker samarbeid om Vestbyportalen.no Ti. 20. okt. 2020
Meny

Søker samarbeid om Vestbyportalen.no

Publisert 07.01.13 LMs utgiverforetak Strand Prinfo er i disse dager i kontakt med eksterne aktører med tanke på et samarbeid om informasjonsportalen Vestbyportalen.no. Det registrerte domenet eies av Strand Prinfo og er snart like gammelt som Lokalmagasinet.no, men selve portalen har av ulike grunner ikke blitt realisert.

♦ Det trengs noen inntekter for å dekke drifts- og vedlikeholdsutgiftene, og vanskeligheter med å finne lokale aktører til å drifte reklamebiten er en av årsakene. Derfor blir det nå gjort et framstøt også mot større aktører. Vestbyportalen.no skal uansett fortsatt eies av Strand Prinfo og driftes med full lokal forankring.

♦ Vestbyportalen.no skal driftes på publiseringsplattformen iPubPortal, utarbeidet av Info Helgeland. Den er nå klar for å leveres i oppgradert versjon med en rekke automatiserte funksjoner, herunder en avansert reklameløsning. Strand Prinfo, som eier domenet og utgir Lokalmagasinet.no, er i disse dager i kontakt med medieselskap som kan tenke seg å drifte den kommersielle delen av prosjektet.

Vestbyportalen.no blir en komplett samfunnsportal med indekserte lenker til "alt" av lokal og regional informasjon på internett: Nyheter, fakta, turistinfo, bilder, kart, sport, rutetider, bedrifter, offentlig, lag, hjemmesider, epostadresser, slekt, vær, aktiviteter, kultur, utdanning, jobb og mye mer.

Innehaver/eier definerer og oppdaterer selv lenkesamlingen innenfor hver kategori som publiseringsløsningen er satt opp med i indekseringen, og drifter portalen med full daglig endringstilgang til alle funksjoner.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland