www.lokalmagasinet.no NYHETER | Søker og nabovarsler om ferdig utført gangveitiltak i Son indre Lø. 16. jan. 2021
Meny

Søker og nabovarsler om ferdig utført gangveitiltak  i Son indre


Publisert 24.10.12. LM-foto: Svein-H. Strand Den nye eieren Otto Brinkman Backe søker nå om å få godkjent gangveitiltaket som allerede er ferdig utført langs platået ved tidligere Son skole (bildet, fra september).

♦ Naboer og gjenboere mottok i går nabovarsel fra Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS, med Backe som tiltakshaver.

I motsetning til første del av gangatkomsten mellom Storgata og Skoleveien, er det automatisk søknadsplikt for tiltak langs platået. Dette er nemlig regulert til annet formål i bevaringsområdet Son indre. Trafikken har i alle år gått over leke- og skoleplassen uten noen merket trasé.

Vestby kommune har kjent til arbeidene med traséen helt siden starten av anleggsperioden i oktober i fjor, med omfattende sprengning og endring av terrenget.

Dette er et tiltak som også skal forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen på grunn av bevaringshensynet. 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland