www.lokalmagasinet.no NYHETER | Snart bare tre måneder til du kan stemme Fr. 30. okt. 2020
Meny

Snart tre måneder til du kan stemme


LM arkivfoto: Svein-H. Strand

(23.03.17) Allerede fra mandag 3. juli kan du stemme. Ja, det er valgår igjen, og Vestby valgstyre hadde forberedende møte 6. mars. Valgstyret vedtok enstemmig rådmannens detaljerte innstilling om hvordan stortingsvalget 2017 skal foregå, med utgangspunkt i at selve valgdagen er mandag 11. september

► Kommunestyret vil senere trolig vedta at det Vestby skal benytte seg av muligheten til å ha todagersvalg. Altså at valglokalene skal være åpne også søndag, slik det har vært i flere tiår i kommunen.

Viktig som det er, gjengis her valgstyrets vedtak i sin helhet:

1.    Servicekontorets ansatte og øvrige ansatte i administrasjonen som pekes ut av rådmannen oppnevnes som stemmemottakere av forhåndsstemmer innenriks, herunder stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, ambulerende stemmegivning og der valgstyret ellers beslutter at forhåndsstemming skal foregå. Servicekontoret er ansvarlig for mottaket.

2.    Tidligstemmegivningen, fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august, holdes i Vestby rådhus, i kommunens ordinære åpningstid.

3.    Forhåndsstemmemottak, fra torsdag 10. august og til og med fredag 8. september holdes i Vestby rådhus:

a)    Stemmemottaket holdes åpent mandag – fredag kl. 08.00-15.30 og torsdag kl. 08.00 – 17.00 med unntak av fredag 8. september hvor det stenges kl. 15.00 grunnet frist for forhåndsstemming.

b)    I tillegg holdes det åpent lørdag 2. september kl. 10.00 – 14.00 og utvidet åpningstid mandag 4. september – onsdag 6. september til kl. 19.00 og torsdag 7. september til kl. 20.00.

4.    Stemmegivningen på helse- og sosialinstitusjoner holdes på Vestby sykehjem, Vestby omsorgsboliger og på Steinløkka Bo- og servicesenter. Stemmemottaker fastsetter tidspunkt for stemmegivningen.

5.    Søknad om ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven §8-3 (6), må være innkommet inn til kommunen innen onsdag 6. september kl. 15.30.

6.    All forhåndsstemming må være avsluttet innen fredag 8. september kl. 15.00

7.    Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringen av punktene 1-6.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland