www.lokalmagasinet.no NYHETER | Slik oppstår kritikken To. 3. des. 2020
Meny

SLIK oppstår kritikken!

Mandag 27.10.14 REPLIKK fra Hans Chr Aakre Ordfører Ødbehrs bemerkninger til mitt leserbrev om at byggesaker er utenfor ordførerens politiske ansvar, har jeg ingen kommentarer til.

♦ Derimot benytter jeg anledningen til å kommentere kommunens rolle i forhold til private reguleringsplaner, eller som Ødbehr er gjengitt: "Et privat utbyggings- og reguleringsforslag må man bare forholde seg til." Ja, men kommunen kan "forholde" seg forskjellig på Verpet og sjøkanten i Son. I Vestby-skogen er kommunen opptatt av tilrettelegging for store lager, og er nærmest bedriftenes forlengede arm inn i administrasjonen.

Problemet oppstår når kommunen "forholder" seg på samme vis til områder av stor betydning for allmenhetens ferdsel og opphold. Det er her kritikken mot Høyre og ordføreren ligger. Kommunen har ingen selvstendig politisk behandlet plan for Son nord med hensyn til allmenhetens behov for ferdsel og opphold i strandsonen. Kommunen overlater til private eierinteresser å forme reguleringsplanen, som den deretter vedtar.

Utarbeidingen av en reguleringsplan er en omstendelig og kostbar affære hvor kommunen raskt føler seg bundet. Både fordi den selv slipper arbeidet og fordi det er lagt ned store beløp i planarbeidet med en klar forventning om kommunal godkjenning.

I stedet for å ta kontroll, går ordfører og plan- og miljøutvalget i "Verpet-sporet" og blir utbyggers forlengede arm uten å konsekvens-utrede virkningen i forhold til allmenhetens interesser. Selv om slike interesser sikkert også er til stede i skogen i Vestby, er trykket helt annerledes i sjøkanten.

Ødbehr uttaler at plan- og miljøutvalget "har kommet godt ut av denne oppgaven." Virkeligheten er at kommunen er lurt trill rundt: Parkeringshuset med offentlige plasser er kansellert, butikken flyttet til det ledige (i sju år) Coop-bygget, og utbyggingsavtalen parkert på ubestemt tid og gjort innholdsløs. Med uforandret boligmasse betyr dette økt fortjeneste for eierne og mer belastning på allerede overbelastede veier i sentrum.

På Son havn nord var kommunen regulerende myndighet på egen grunn med formål å kunne selge til høyest mulig pris. Derav en heftig utnyttelsesgrad og "billig" bebyggelse. Interessent nok var Høyre sterkt imot kommunens (les: Ap/Ludvigsens) Son havn nord-prosjekt.

En prisverdig kamp med stor oppslutning lokalt bidro sterkt til et godt kommunevalg for Høyre i 2007, og til å sette Ødbehr i ordførerstolen. Slik sett var han gratispassasjer på andres arbeid. Ødbehr var ikke personlig synlig i debatten som raste før og under utbyggingen. (En annen sak er at Ødbehr skuslet bort den borgerlige valgseieren ved å inngå samarbeid med Ap).

På Solsiden-prosjektet i Son nord er kommunen fortsatt regulerende myndighet, men med privat grunneier som også ønsker maksimal økonomisk profitt. Det er på denne nære historiske politiske grunn, med velgernes overveldende motstand, et mysterium hvorfor Høyre har tatt stafettpinnen fra Ap og fortsatt å bygge leiligheter i strandsonen.

Når Coop valgte å droppe butikk på grunn av kundens misnøye med Son havn nord, er det ubegripelig at Høyre ikke så skriften på veggen for Son nord.

Ved 2015-valget er det velgernes oppfatning av hvordan Son nord harmonerer med øvrig bebyggelse og bruk av strandsonen som teller, ikke om ordføreren synes plan- og miljutvalget "har kommet godt ut av denne oppgaven."

HANS CHR. AAKRE


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland