www.lokalmagasinet.no NYHETER | Slik blir OMSORGSBOLIGENE To. 3. des. 2020
Meny

Slik blir omsorgsboligene

(28.01.20) Målet for å få ferdigstilt byggeprosjektet Solhøy omsorgsboliger i Son er satt til august 2022. Det er budsjettert med statstilskudd til 88 omsorgsboliger med en tilskuddssats på 1.540 millioner kroner per enhet. Eksakt hvor mang enheter som kan bygges, er det detaljprosjeteringen som vil avgjøre. Men rådmannen forutsetter i saksframlegget til handlingsplan for perioden 2020-2023 at det vil ligge et sted mellom 64 og 88 enheter.

► Tidligere er det godtgjort at det ikke vil være nødvendig å rive den bevaringsverdige gamle skolebygningen dersom det skal bygges 64 enheter.

Samtidig er det politisk allerede fattet et vedtak om å rive bygningen og nedbygge det tilhørende grønne miljøet med trær.

PRIMÆRFUNKSJONEN til det planlagte bygget er å romme omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Rådmannen beskriver dette som "fullverdige leiligheter med fleksible løsninger som kan tilrettelegge for det omsorgsnivået den enkelte beboer har behov for."

Strukturelt og organisatorisk vil åtte leiligheter bli knyttet til det som kalles for én bogruppe. Disse har i tillegg felles oppholdsrom/stue med kjøkken og noen servicefunksjoner som skyllerom, lager, arbeidsstasjon for ansatte, toaletter for besøkende, beboere og personell.

I tillegg skal disse fellesfunksjoner inngå i bygget: Vestibyle, kantine og sentralområde, dagsenter for demente, fysioterapi og trening, velvære (hår- og fotpleie), gjesterom, administrasjon/kontorer for hjemmetjenesten samt personalavdeling (garderober etc.).
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland