www.lokalmagasinet.no NYHETER | Slik ble u-graden så stor To. 29. okt. 2020
Meny

Slik ble u-graden så stor

(20.10.18) Vestby-rådmannen har fortsatt ikke latt høre fra seg om status for tiltakene i utearealet til Café Oliven i den fredede Stoltenberggården, slik LM har avdekket.

15. oktober publiserte vi et relevant kart. Og her er en kopi av det sentrale i dokumentet med tallene som er lagt til grunn for beregningen av unyttelsesgraden, som i reguleringsplanen er satt til maks 30 %. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland