www.lokalmagasinet.no NYHETER | Slik avgjøres kommunens pengebruk rundt kurs Ti. 1. des. 2020
Meny

Slik avgjøres kommunens pengebruk rundt kurs

Publisert 05.10.14. (Reporter Svein-H. Strand) Det er ifølge rådmannen "litt forskjellig" hvem som avgjør hva som belastes posten Andre driftsutgifter, under budsjettområdet Politisk styring og kontroll. Som kursutgifter er en del av. Av årets 994.000 kroner på posten, har utvalgene HOM (Helse og omsorg) og SOK (Skole, oppvekst og kultur) 50.000 kr hver "til utvalgets disposisjon". – De har noen år valgt å dra på seminar for disse midlene. Da er det utvalgsleder som avgjør etter drøfting i utvalget.

Dette framgår i siste del av redegjørelsen LM har fått fra Sjur Authen. Som mangeårig økonomisjef før han ble satt på jobben med å være kommunens midlertidige administrasjonssjef, er den løpende pengebruken en særlig kompetanse han har.

– Kommunestyrets budsjettseminar avgjøres av ordføreren, men jeg mener at det drøftes med gruppelederne. Det samme gjelder andre seminarer og konferanser politikere drar på – det avgjøres av ordfører, skriver han, og tilføyer:

– I de tilfellene administrasjonen drar på kurs som skal dekkes av budsjettområdet Politisk styring, sjekkes dette ut med ordfører i forkant.

De tre oppslagene fra rådmannens svar til LM, med utgangspunkt i ordførerens kurssøknad, vil bli lagt på en samleside.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland