www.lokalmagasinet.no NYHETER | Slette stoff der DU er nevnt? To. 29. okt. 2020
Meny

SLETTE stoff der DU er nevnt?

(25.04.18) Noen få ganger gjennom årene er LM blitt bedt om å slette en arkiv-artikkel der vedkommende er nevnt på en måte eller i en sammenheng som "ikke passer" i dag. Dette er noe vi alltid vurderer, men i utgangspunktet ikke gjør uten at den det gjelder kan vise til helt spesielle grunner.

At det er ønskelig å få bort en eldre arkivsak f.eks. i forbindelse med jobbsøking i dag, er ikke god nok grunn. Ellers så hender det at vi sletter en gammel sak av eget initiativ, fordi den av forskjellige grunner er blitt "utdatert".

Det som teknisk sett skjer, er at saken blir slettet fra serveren vår i USA. Men til alle som er ute i dette ærend hos aviser og magasiner på nett:

Den aktuelle saken forsvinner ikke umiddelbart fra bl.a. "cache-modus" hos Google og andre søkemotorer. Dette kan tvert imot ta lang tid, så sant det ikke foreligger et rettslig pålegg som Google og andre søkemotoraktører må forholde seg til.

Når vi senere i år tar i bruk en ny publiseringsløsning, skal vi gjennomgå alle sakene i nyhetsmodulen som ligger nedenfor den faste forsidetoppen. Dette for å luke ut ting som av ulike grunner er blitt utdaterte.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland