www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skraper sammen fire mill. kroner ekstra for gangbrygge i Son Fr. 4. des. 2020
Meny

Skraper sammen fire mill. kroner ekstra for gangbrygge i Son

Publisert 10.04.13. Oppdatert senest 12:37. (Reporter Svein-H. Strand) Den utsatte saken om en gangbrygge mellom Son torg og Glenneparken legges allerede mandag fram for politikerne igjen, med et kostnadsoverslag på hele sju millioner kroner. Det er fire millioner mer enn det som i desember ble vedtatt i kommunens handlingsprogram for de nærmeste årene.

Gangbrygga har lenge ligget ordfører John A. Ødbehr sterkt på hjertet. LM arkivfoto

♦ I kommunestyrets møte i forrige måned ble det mot Høyres stemmer vedtatt å utsette saken.

De tre millionene som var vedtatt til prosjektet skulle brukes til å utbedre gangbrygga i Glenneparken.

Spørsmål om restfinansiering for hele prosjektet skulle legges fram for kommunestyret før sommeren, vedtok flertallet.

Ordfører John A. Ødbehr (H) lovet i etterkant en rask "omkamp". Han ville sørge for å få saken opp igjen allerede i april, og med et positivt utfall. Hvis ikke, skulle man for første gang se en ordfører gråte i et møte, framholdt han i et avisintervju.

Og med Arne Kristian Sogn som saksbehandler, kommer den nye finansieringsplanen opp i formannskapet 15. april.

For å få regnestykket med fire millioner ekstra til å gå opp, innstiller rådmannen på at det skal brukes tre millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond og 800.000 fra momsrefusjon.

Videre skal 200.000 tas fra havnekassa noe som det etter havneloven i utgangspunktet ikke er adgang til. Regnskapene til kommunekassa og havnekassa skal være atskilt.

Det "antas" imidlertid at "et anleggsbidrag i området 200 til 300 tusen kan forsvares utfra at oppgraderingen gjør området mer attraktivt", som det heter i saksframlegget.

Til slutt toppes finansieringsplanen med et ennå ukjent tilskudd fra Fjordfisk AS.

Tilskuddet fra Fjordfisk AS er forklart ut fra at de tenker å ha bord med servering på sitt område av gangbrygga. Bidraget fra kommunens snaue disposisjonsfond skal så justeres i forhold til hvor mye som kommer i tilskudd etter et bebudet styremøte Fjordfisk AS.

Forslaget om å skjøte på med fire millioner for at prosjektet skal kunne "gjennomføres tilfredsstillende", og som bare fikk Høyres stemmer i kommunestyret 18. mars, ble satt fram av Johanne D. Hauge, Son. Her heter det til slutt at "Finansiering innarbeides i tertialrapport nr. 1."

Saksframlegget bygger altså i realiteten på et forslag som ble nedstemt i kommunestyret, noe som er svært uvanlig.

Og, som det heter i saksframlegget til formannskapets møte mandag:

"Signaler fra kommunestyrets behandling gikk ut på at det dessuten var ønskelig at prosjektet kunne gjennomføres langt rimeligere."

Prosjektet har mer enn doblet seg i kostnad først og fremst fordi man hoppet bukk over en elementær grunnundersøkelse. Det har senere vist seg at det er svært ustabile masser i området.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland