www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skolestart i dag med 22 flere på barnetrinnet Ti. 20. okt. 2020
Meny

Skolestart i dag med 22 flere på barnetrinnet

(17.08.17) (Reporter Svein-H. Strand) Ved skolestart i dag er det 22 flere elever på barnetrinnet i Vestby enn forrige skoleår. Det opplyser skolesjef Sverre Korslund til LM på morgenkvisten. 238 små, født i 2011, har sin aller, aller første skoledag i til sammen 11 klasser fordelt på fem skoler.

Med et godt tak i handa til mamma: Klar for første skoledag.

Ill.foto: LM Arkiv/Reidar Johansen

► Garder skole har ingen elever på 1. trinn i år. 

– Men det er et stort kull i folkeregisteret der til 1. klasse neste år, tilføyer skolesjefen.

► Bjørlien skole er i sterk vekst: To klasser gikk ut fra skolen i vår, og tre klasser begynte i dag på 1. trinn.

► Vestby skole har en klar vekst i elevtallet, men klassetallet er stabilt.

51 FLERE PÅ UNGDOMSTRINNET
På ungdomstrinnet er det en økning med 51 elever. Både Vestby ungdomsskole og Grevlingen i Son har fem paralleller på 8. trinn i høst.

– Lærerdekningen i Vestby kommune ligger noe over landsgjennomsnitt. Brevik og Hølen har små klasser, og Garder er tredelt med små grupper. Det forklarer høy lærerdekning, kommenterer Korslund.

Det er viktig å understreke at lærerdekningen på de resterende skolene er omtrent på landsgjennomsnitt. Det er offisiell telling i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1. oktober, og da får vi oppdaterte tall for inneværende skoleår, understreker skolesjefen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland