www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skisse for eldreanlegg på Solhøy Lø. 5. des. 2020
Meny

Skisse for eldreanlegg på Solhøy

Publisert 19.08.13. Et splitter nytt skisseprosjekt for første byggetrinn av et eldreanlegg på tomta etter tidligere Solhøy skole i Son omfatter blant annet 24 plasser for bofellesskap, 16 omsorgsboliger og et dagsenter for hjemmeboende eldre.

♦ Videre skal det være et produksjonskjøkken og en bemanningsbase for hjemmetjenesten i kommunens sørområde. Det forutsettes at hjemmetjenesten igjen inndeles i to ansvarsområder.

Rådmannen går inn for at skisseprosjektet godkjennes og at byggetrinn 1 legges til grunn for handlingsprogrammet 2014-2017.

Saken behandles i formannskapet 26. august og i kommunestyret 2. september. Opplegget er i tråd med den nasjonale samhandlingsreformen. En stor andel av behovet for nye sykehjemsplasser blir her erstattet av sykepleie for dem som kan og vil bo hjemme.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland