www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skattebetalernes telefonpenger! Sø. 17. jan. 2021
Meny

Skattebetalernes telefonpenger!

Publisert 14.12.14. Ill.foto: StockExchg AKTUELL KOMMENTAR Vestby kommune har en uhyre aktiv ordfører på heltid, og vel så det. En ordfører som brenner for oppgaven og noen ganger kan mistenkes for å ha innlagt turbo. Moss Avis ser ut til å ha lagt ham for hat, og har nå publisert – med Aps ordfører-kandidat Tom A. Ludvigsen som en slags researcher i rådhusarkivet i forkant hvor mye av skatte-betalernes penger han har brukt på telefonsamtaler og mobilnedlastinger gjennom fire år. Det hele framstilles som en "ellevill" telefonfest. Sammenliknet med tilsvarende tall for to år i nabokommunene.

Uten å beskylde avisen for juks: Tallmagi er en kjent retorisk teknikk. Addisjon og multiplikasjon bygger opp til store tall; når du dividerer ser det hyggeligere ut – hvis det er dét som skal betones. Og siden dette er en kommentar og situasjonen roper på alternative måter å se det på: Forbruket for perioden blir i snitt 5064 kr i måneden. John A. Ødbehr er i aktiv tjeneste eller beredskap hver dag. Det blir 169 kr brutt ned per dag. Og en mer tilgjengelig ordfører har kommunen trolig aldri hatt, noe som bl.a. er kommet pressen og dermed offentligheten til gode.

"Skattebetalernes penger" er et negativt ladet begrep som gjerne brukes i høyrepopulistisk sammenheng, og pussig nok gjerne av avisens kommunalreporter i Vestby, i reportasjetekster.

Ødbehr er innvilget fri telefon av kommunen som arbeidsgiver. Uten noen øvre grense for forbruket. Så hva er egentlig problemet? Det må da eventuelt være at telefonavtalen ikke har et uttalt øvre tak. Og hvorfor ikke lage noe på dét? Rådmannen opplyser at forbruket for Ødbehr har vært tatt opp ved to anledninger, men at ordføreren jo ikke kan overstyres på dette slik avtalen er.

IKT-alderen preger oss alle i økende grad. Et interessant og fordomsfritt reportasjeopplegg er jo våre politikere og deres måte å kommunisere på i denne på mange måter nye verden. Til en momentliste: Er ordførerne aktive nok IKT-brukere? Er noen av dem beint fram for beskjedne på telefonfronten?

Ødbehr har et svært høyt forbruk av tellerskritt, bare så det er sagt. Noen enkle grep kunne gjøre fakturaene hyggeligere. Hva med å la abonnementet gå på "anbud" blant leverandørene? Fasttelefoni finnes fortatt, også i rådhuset. Av egen erfaring: Ødbehr besvarer normalt ikke sms-er med å ringe. Tekstmeldinger er en glimrende oppfinnelse og kan sikkert brukes i større grad for både den ene og den andre i arbeidsforhold. Sist, men ikke minst: Med kjæreste i Danmark, så kunne en privat mobil mildt sagt også være noe å vurdere.

Svein-H. Strand
/LM-redaktør
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland