www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skal denne gården bli revet? On. 2. des. 2020
Meny

Skal gården BLI REVET?


 
LM arkivfoto: Svein-H. Strand

(13.10.17) (Reporter Svein-H. Strand) Kan et gammelt "signalbygg" midt i det sentrale Son rives og erstattes med et større nybygg? Eiendommen er i dårlig stand på grunn av dårlig vedlikehold. Vi snakker om Kolåsveien 2, Ole Hansen-gården fra gammelt av. En av de mest interessante verneverdige bygningene i Son.

► Kolåsveien 2 er regulert til bevaring i reguleringsplan vedtatt av Vestby kommunestyre. Eiendommen ligger i den delen av bevaringsområdet som Riksantikvaren for få år siden la inn i sin "NB-liste" over hva som har "nasjonal verneverdi".

Gårdeier Owe Bjune Baann har drevet Rammemakeriet i gården siden 1995. I inngangen til Rammemakeriet fra Kolåsveien står fortsatt den originale steintrappa.

Gårdeieren har nylig klart signalisert sine planer overfor Soon og Omegns Vel. Velleder Ivar Gudmundsen slår derfor full alarm i et brev som i går ble sendt til Akershus fylkeskommune ved fylkeskultursjefen.


► Vellet ber om at kulturvernmyndighetene tar opp saken med eieren og sørger for at bebyggelsen på eiendommen ikke forfaller videre eller blir revet.

Det vil trolig være mulig å få både faglig bistand og støtte til å bevare bebyggelsen, mener Ivar Gudmundsen, arkitekt og tidligere mangeårig bygnings- og reguleringssjef i Ås.

ØKENDE FORFALL

Vellet har, i likhet med mange soninger, med bekymring fulgt det økende forfallet de siste årene. Forholdet har vært tatt opp med eieren flere ganger.

Sist viste eieren til at utbedring blir meget kostbart, og at han planlegger å rive bebyggelsen og erstatte den med et større nybygg.

KULTURHISTORIE I DET SENTRALE SON

– Gården representerer kulturhistorie i Sons sentrale bebyggelse og miljø, som det ble uttrykt i et brev fra vellets sekretær Anstein Spone allerede i mai 2015.

► Eiendommen er bebygd med et stort, laftet uthus (bygd ca 1750), et forretningsbygg (bygd ca 1850), og et stort, laftet bolighus (bygd ca 1750).

► Uthuset brukes fortsatt som uthus, i forretningsbygget er det rammemakeri m.m., mens bolighuset brukes delvis som bolig.

– Etter at nåværende eier overtok eiendommen, har bebyggelsen fått lite eller intet vedlikehold. Dette viser seg spesielt i bolighuset, som blant annet har taklekkasjer og setninger, skriver vellederen til fylkeskultursjefen.

– Soon og Omegns Vel er bekymret over denne holdningen til det verneverdige miljøet i Son. Son hører til blant de best bevarte bygningsmiljøene i landet: Det er et trivelig sted å bo, det trekker turister og gir grunnlag for en stor del av servicenæringen i Son, understrekes det.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland