www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sjur Authen blant seks søkere til rådmann-stillingen i Vestby Fr. 4. des. 2020
Meny

Sjur Authen blant seks søkere til rådmann-stillingen i Vestby

Publisert 28.01.15. Oppdatert 13:58. (Reporter Svein-H. Strand) Sjur Authen (bildet), Vestby, er blant seks som har søkt den ledige stillingen som rådmann i Vestby kommune. 48 år gamle Authen er kommunens økonomisjef og har vært konstituert i stillingen siden Knut Haugestad sluttet i august i fjor for å overta som rådmann i Eidsvoll. Én av søkerne, en mann, har bedt om ikke å få sitt navn offentliggjort. Av søkerne er bare én kvinne.

Foto: Vestby kommune

I stillingsutlysingen har kommunen hatt ektern bistand fra et konsulentbyrå, og søknadsfristen utløp 10. januar. I tillegg til søker nr. 4 Authen ser søkerlista slik ut:

1 Gisle Melby (51), arbeidssøker, Hamar; 2 Stig Meisler Storvik (48) assisterende regiondirektør, Oslo; 3 Rune Fredheim (55), arbeidssøker 3053 Steinberg; 5 Anonym mann; 6 Irene Thaule (51), avdelingsirektør, Langhus.

En politisk trio bestående av ordfører John A. Ødbehr (H) og gruppelederne Trygve Thorsen (Frp) og Tom A. Ludvigsen (Ap) hadde nylig en første gjennomgang av søknadspapirene.

Det er videre avtalt at de øvrige gruppelederne kommer inn i vurderingen med det første.

Tilsettingssaken kommer deretter til ordinær politisk behandling i formannskapet 23. februar, med sikte på endelig behandling i kommunestyret i 3. mars, opplyserer ordføreren til LM.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland