www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sjelden skyllebøtte rundt boligene ved golfbanen Sø. 27. sep. 2020
Meny

Sjelden skyllebøtte rundt boligene ved golfbanen

Torsdag 30.1. Endret 22:34. (Reporter Svein-H. Strand) Sjelden eller aldri har kommunens administrasjon og folkevalgte fått en skyllebøtte som den som nå er kommet fra Grete Moen Holst i Son. Hun ligger an til å miste deler av sin boligeiendom Kjøvangveien 5 gjennom ekspropriasjon. Et areal som Tor Gundersen har påstått at han eier, noe som er tilbakevist av jordstyret.

Årsaken til at arealet må avstås frivillig eller ved tvang, er at det skal bygges gang- og sykkelvei i tilknytning til de planlagte boliger og klubbhus ved Son Golfbane. Tiltakshaver er Tor Gundersen.

♦ I en klage på detaljreguleringsplanen for boligene, godkjent av kommunestyret i november, hevder grunneieren at "det forblir skjult hvordan kommunen treffer sine beslutninger." Og at "kommunen unndrar seg demokratisk og rettslig ansvar for konsekvensene av sine vedtak."

Hun mener videre at "det totalt fraværende hensynet i kommunens administrasjon er ikke overraskende." Dette "tatt i betraktning den tvilsomme og tendensiøse saksbehandlingen i forbindelse med etableringen av Son Golfbane."

Grete Moen Holst sier også at det "hører ikke inn under kommunens oppgaver i planprosesser å aktivt legge til rette for langvarige nabokonflikter."

LM oppdaterer denne saken, som skal behandles i plan- og miljutvalget 10. februar.

Etter alt å dømme blir det nok en klage i rekken av plan- og bygningsssaker fra Vestby som må avgjøres hos Fylkesmannen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland