www.lokalmagasinet.no NYHETER | "SIF lever videre som noe annet" Sø. 27. sep. 2020
Meny

"Soon IF lever videre SOM NOE ANNET"


Frank Johnsrud med et foto fra "første spark på ballen" da Labo stadion ble åpnet i 1952 etter omfattende dugnadsarbeid. Johnsrud fikk æren av å ta "hundreårssparket", og sendte ballen rett i buret. Etter at SIF gikk inn i HSV Fotball, er Labo stadion igjen i fast bruk, nå for de mange lag i aldersbestemte klasser.

(04.11.17) (Tekst og foto: Svein-H. Strand. Oppdatert senest 19:56) Soon Idrettsforenings 100 år ble i dag behørig og muntert markert på Labo stadion med et trettitalls frammøtte veteraner, de fleste med en svært sterk forankring i jubilanten. Dag Larsen, Sons velkjente forfatter, favnet det meste og de fleste og vel så det i en glimrende tale.

► Frank Johnsrud, SIF-trener i hele 40 prosent av foreningens levetid, fikk deretter æren av å avduke en "jubleumsstein" med plakett foran klubbhuset (bildet nedenfor).


Er så egentlig SIF nedlagt? Nei, fastslo Dag Larsen. SIF lever videre som noe annet, under HSV som paraplyorganisasjon, understreket han. I en annen forkledning og i beste velgående, som han sa.

Ved en anledning som denne er det naturlig å se utover såvel SIF i sin nye forkledning som SIF i sin gamle drakt, med noen flere aktiviteter enn fotball. Det gjorde da Larsen også, og fastslo at idrettstilbudet i Son aldri har vært større og bedre enn i dag.

Mesteparten av talen ble naturlig nok viet foreningens historie. Larsen fikk her på en både ryddig og uhøytidelig måte "vevd inn" den lange rekken av personer som, på ulike poster og i ulike verv, har nedlagt viktig og tildels svært omfattende og variert arbeid for SIF. Og dermed for lokalsamfunnet. Spesielt fra 1970-tallet av, da den store tilflyttingen startet. Mange av de nye var barnefamilier med behov for gode fritidsaktiviteter.

Kvinner har i stor grad dratt SIF-lasset (bildet nedenfor). Eksempelvis er Heddy Lindseth, som holdt velkomsttalen, den som har lengst fartstid som styreleder i foreningen.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland