www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sidsel Wold til Son kulturkirke On. 2. des. 2020
Meny

Sidsel Wold til Son kulturkirke

Publisert 17.04.15 (Av Svein Gran) Sidsel Wold kjenner trolig Israel, Palestina og Midtøsten bedre enn noen annen norsk journalist. 28. april holder hun foredrag i Son kulturkirke. Hennes rapporter fra daglig liv og konflikter i området har engasjert NRKs lyttere og seere i en årrekke, og hun har gjennom sitt journalistiske virke vunnet flere priser.

Foto av Sidsel Wold: Fra arrangør.

I 2014 vant Wold Norske PENs Ossietzky-pris for ytringsfrihet.

For tiden har hun permisjon for å skrive bok om den politiske utvikling i Israel og sier nei til de fleste henvendelser om å delta i debatt og holde foredrag. Det er derfor ekstra hyggelig at hun kommer til Son kulturkirke tirsdag 28. april kl. 19.30.

Mange av oss har opplevd årtier da vi kunne betrakte verden på trygg avstand. Vi leste om uro og urettferdighet i fjerne himmelstrøk, sendte noen medlidende tanker samtidig som vi takket vår skaper for at vi var født og vokst opp i en fredfull del av verden – fjernt fra overgrep og lidelser.

Men verdensbilder rakner. Enkeltmenneskers og folkegruppers lidelse og bitterhet i det som en gang var fjerne strøk er kommet nærmere og blir gradvis en mer betydningsfull del av våre daglige liv.

Bak klasserommets store Norgeskart med elver og dalfører hang kartet over Galilea, Samaria og Judea. En liten flekk på verdenskartet – på størrelse med et stort norsk fylke har i to årtusener vært mål for valfart og kilde for hengivenhet. Men målene for pilgrimmers valfart har også vært åsted for korstog, konflikter og blodsutgytelser.

Opprettelsen av staten Israel i 1948 vestens botshandling overfor det jødiske folk skulle bli en kilde til fornyet konflikt og uro i området. Det jødiske folk fikk et hjem på bekostning av palestinske familier som ble fordrevet fra sine olivenlunder og landsbyer. Millioner av palestinere lever i dag som flyktninger i nabolandene.

Mange forsøk har vært gjort på å finne fram til en fredelig og rettferdig løsning på konflikten. I august 1993 ble Oslo-avtalen inngått. Oslo avtalen og Sikkerhetsrådets resolusjon fra 2002 har lagt til grunn at det må etableres en tostatsløsning.

Det internasjonale samfunn forventer at det skal opprettes en selvstendig palestinsk stat. 17. mars i år var det valg i Israel. Noe overraskende ble statsminister Benjamin Netanyahu gjenvalgt.

Det vakte internasjonal oppsikt at Netanyahu under valgkampen avviste en framtidig tostat-løsning. For utenverden virker en fredelig løsning nå fjernere enn noen gang tidligere.

Situasjonen i Midtøsten er blitt ytterligere forverret som følge av sekteriske konflikter i en rekke andre land. Lidelse, hat og ydmykelse i dette området har drevet millioner på flukt og blitt en kilde til uro og usikkerhet verden over.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland