www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ser på omstillingsbehov On. 2. des. 2020
Meny

Ser på omstillingsbehov

(16.03.20. Oppdatert 17.03.20) De omfattende corona-tiltakene fra myndighetenes side, og følgene av økende virus-spredning, er noe vi må forholde oss til i LM. Av Folkehelseinstituttets ulike scenarier, løper det verste helt fram til oktober.

(Illustrasjon: LM Arkiv) Selv om dette ikke er prognoser, men tenkte status fram i tid, så trenger vi likevel å se på hvordan det påvirker hva som skal prioriteres redaksjonelt. Ikke minst dersom sykdom også rammer oss.

Her i det lokale ser vi at både små og store påtenkte arrangementer blir og kan bli rammet.

Skolene er stengt, og i styre og stell er blant annet første oppsatte kommunestyremøte avlyst, for første gang i fredstid.

Hvordan skal vi løse denne utfordringen på akseptabelt journalistisk vis og med våre små økonomiske ressurser?

Det ser vi på nå, og blant annet er eksternt samarbeid et aktuelt spor å følge. Opptrapping av portalfunksjonen kan ogå bli aktuelt, men noe som eventuelt må balanseres opp mot behovet for lokal situasjonsreportasje.

PORTALFUNKSJONEN
Portalfunksjonen, med lenker til ekstern nytteinformasjon, har i alle år trukket mange besøkende. Slik har det vært selv i perioder der oppdatering av nettstedet har måttet vike for andre behov.

Vi hadde i går mandag over 2900 besøk, mens gjennomsnittlig dagsbesøk så langt i mars er på litt over 2500. Søndag ble det registrert over 35.500 sidevisninger, mot normalt mellom 20 og 28 tusen.

Behovet for et lokalt nettsted som er oppe og går, og med fri tilgang til alt stoff, er åpenbart til stede også i tider som disse.

SVEIN-H. STRAND
Ansv. redaktør og utgiver.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland