www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sekunder fra gjenvalg? Ma. 30. nov. 2020
Meny

Sekunder fra gjenvalg?

Publisert 18.02.14 (LM Arkivfoto fra 2010: Svein-H. Strand)

PÅ SPARKET.
Ferierende i Danmark er John Arthur Ødbehr (H) Norges mest omtalte ordfører i dag.

♦ I en oppvarmer foran starten på en TV Norge-serie om sommerherlighetene i Hvitsten, sponset av Vestby kommune med 150.000 kroner
etter forslag fra ordføreren selv –  opptrer han "privat" i en tvilsom statistrolle.

Rollen ble han rett nok tilbudt i etterkant, gjennom sitt medlemskap i Hvitsten Trommekorps. Burde han likevel hørt noen advarende trommehvirvler i solgangsbrisen?

Her er det vi ser: I et festlig lag styrter "Ødbehr privat" "sjampanje" nedover sin nakne overkropp.

I en annen scene dunker han sin fortsatt nakne overkropp mot en annen mann.

I en tredje scene som morer noen, men sjokkerer flere, blant andre lokalpartiets leder og gruppeleder i kommunestyret Stig Eyde, har han fått en kvinne over seg.

Det varer bare noen sekunder, forsikret Ødbehr overfor Moss Avis rett før han forlot landet. Og "sjampanjen" er vann, understreker han.

Men holder dette vann, mann? Selv om jeg ikke er sjokkert, vil jeg tro at det vi ser, er sekundene som både kan og bør skille Ødbehr fra å bli nominert som Vestby Høyres ordførerkandidat for tredje gang.

Og for andre gang her i LM: Ordførerrollen er ikke noe du slår av og på! Første gang var da Ødbehr lot seg velge som medlem av styret i det interkommunale selskapet MOVAR, der eierkommunenes ordførere, heldigvis, ikke lenger kan sitte. Men som næringsdrivende privat i Vestby er det angivelig greit. For Ødbehr. 

Kommunens øverste folkevalgte leder har nå for andre gang vist at han tror ordførerrollen er noe som kan slås av ved "passende anledninger". Slik er det likevel ikke. Og i statistrollen på TV brytes den så solid at ordføreren allerede i vinterferien bør trene med flid på å legge seg langflat for både partistyret og kommunestyregruppa.

Fadesen er uansett et signal for andre i lokalpartiet med ordførerambisjoner. Ikke minst for kvinnelige kandidater, bør det vel tilføyes.

SVEIN-H. STRANDLokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland