www.lokalmagasinet.no NYHETER | Seks valgkretser igjen? To. 3. des. 2020
Meny

Seks valgkretser igjen?

LM-foto fra valglokalet i Vestby rådhus 2013.

Fredag 21.2. Endret senest 20:34. (Reporter Svein-H. Strand) Hølen og Garder med i alt ca 1300 stemmeberettigede skal heller ikke i neste valg være egne valgkretser dersom rådmannen får det som han vil.

♦ Det fikk han ikke foran fjorårets stortingsvalg. Rådmannens radikale innsparingsforslag ville nemlig redusert antall valgkretser i Vestby kommune fra seks til bare to, henholdsvis Vestby og Son.

Men i møtet 4. mars 2013 satte valgstyret ned foten.


Valgstyret mente det fikk holde med å kutte vekk Hølen og Garder med henholdsvis 982 og 309 stemmeberettigede.

Mandag skal valgstyret igjen ta stilling til hvor mange valgkretser kommunen skal ha.


Valglokalet i Hølen tilfredsstilte i fjor ikke kravene til universell utforming med tanke på bevegelseshemmede, og det var angivelig ikke tid til å rette på dette. Det er det denne gang.

Valgstyret kan komme til å utsette saken inntil de stemmeberettigede selv har fått uttale seg.


De berørte i Hølen og Garder ble i fjor ikke spurt eller informert verken i forkant eller etterkant.

Så sent som på selve valgdagen kom mange til sitt tradisjonelle valglokale for å stemme.
Bare for å bli møtt med et skilt eller en bil med tilbud om skyss til nærmeste valglokale.

Bak dette ligger en lang historie om kommunikasjon mellom kommunen og departementet som ikke holdt mål. Episoden er detaljert forklart i saksbehandler Christin Westbys framlegg til mandagens møte.

I denne omgang skal det her bare kort nevnes at det likevel ble holdt separate opptellinger for både Hølen og Garder, som begge hadde vært egne valgkretser ved alle valg etter krigen.

Et eventuelt vedtak om å endre antall valgkretser igjen, må gjøres av kommunestyret senest når budsjettet for kommunevalgåret 2015 blir vedtatt.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland