www.lokalmagasinet.no NYHETER | Seilforeningen sa nei til kompromiss om brygga Sø. 27. sep. 2020
Meny

Seilforeningen sa NEI til kompromiss om brygga!

Til Moss Avis sier ordfører John A. Ødbehr (H) blant annet at han "tar situasjonen med knusende ro". Han er "overbevist om at partene finner en løsning". LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Publisret 29.08.13. Endret 20:32. I bryggetvisten med Vestby kommune ble det ikke tre fjerdedels flertall for forslaget som lå på bordet. I stedet sa det ekstraordnære årsmøtet i Soon Seilforening et rungende nei til å godta avtaleutkastet som er forhandlet fram gjennom tre år.

Som meldt i gårsdagens nyhetssak med styrets innstilling, var det snakk om et kompromiss der kommunen får eierskap og seilforeningen bruksrett.

♦ Dermed kan dette bli en rettslig tvist dersom kommunen ikke bøyer av. Foreningen mener den har en sterk sak på vegne av både seilermiljøet og allmennheten, og der det er tynt med både dokumentasjon og synspunkter fra kommunens side.


Det er ifølge Moss Avis allerede brukt "tresifrede beløp", på advokatbistand, penger som skulle vært brukt på foreningens arbeid for barn og unge, inkludert svømmeopplæring.

Tvisten er for øvrig eldre enn de tre årene partene har forhandlet aktivt. Den skriver seg helt tilbake til 1980-tallet, da kommunen hevdet at Soon Seilforening hadde inngått et makeskifte slik at den omstridte bryggekanten nå tilhørte kommunen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland