www.lokalmagasinet.no NYHETER | Se alt hva prisvinnerne gjør! Fr. 4. des. 2020
Meny

Oj, se alt hva prisvinnerne gjør!

Publisert 02.03.15 Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter som nylig ble i Sooningprisen 2014 av Soon og Omegns Vel har en imponerende virksomhet. Se bare her:

- Hver ettermiddag kl. 16:30 er det ettermiddagskaffe med frivillige som baker kaker og serverer.

- Hver mandag er det bingo – med faste vertinner som gjør jobben hver sin mandag

- Salg av smørbrød hver mandag og hver lørdag

- Filmkveld siste torsdag i måneden

- Handlebuss til Mosseporten en gang i måneden

- Allsang en gang i måneden med forskjellige artister, kombinert med servering

- St. Hans-fest, Vårfest og andre kosekvelder, og fest med utdeling av «Den gylne spaserstokk»

- Salg av klær og sko, - faste firmaer kommer

- Årlig høsttur til fjells – 40 - 50 deltagere hver gang

- Andre arrangementer: Dagsturer, gåturer og andre aktiviteter som spill og leker

- Kosekvelder også i påsken, pinsen, julen og nyttår.

Og slik skaffes midlene til alt dette:

- Faste lotterier to ganger i året i regi av Tiltakskomiteen: Julelotteri og adventskalender-lotteri

- Lotterier på fester og sammenkomster - er alltid populært

- Gaver fra beboere, brukere og ansatte

- Gaver fra begravelser når folk går bort

- Testamenterte gaver

- «De Frivillige» baker kaker og lager smørbrød som selges

- Sponsing fra næringslivet både av gevinster og reklame på julekalendere m.m.

- Midler etter søknad fra Schies Legat og andre legater

- Faste arrangementer fra Vestby Rotary, Bygdekvinnelaget, Såner og Hølen Sanitetsforening med flere, der loddsalg og eventuelle gaver gis til Tiltakskomiteen

- Midler fra Soon Sparebank etter søknad

- Frivillige som gir gevinster til lotteriene

–Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter driver altså en mangfoldig virksomhet, til beste for de eldre. Siden alle blir eldre etter hvert, er det altså en sikring av vår alderdom å støtte opp om komiteens virksomhet. Soon og Omegns Vel gjør det nå – gjennom Sooningprisen – og den pengegaven som følger med, sa velleder Ivar Gudmundsen ved overrekkelsen.

– Helt til slutt vil jeg føye til at styret i Soon og Omegns Vel er invitert til vårfesten på eldresentret torsdag 12. mars. Det er jo enda en grunn til at tiltakskomiteen fortjener Sooningprisen!
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland