www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sammenliknet "Gælja" med Domkirkeruinen Sø. 27. sep. 2020
Meny

Sammenliknet "Gælja" med Domkirkeruinen


Bryllupsarrangement på "Skjæret" med garntørka allerede for noen år siden, nærmere bestemt lørdag 30. juli 2011. LM arkiv-foto: Svein-H. Strand

Publisert 11.02.15. Oppdatert senest 15:29 (Reporter Svein-H. Strand) Plan- og miljøutvalget vedtok mandag mot bare to stemmer og imot rådmannens innstilling å si ja til å legge glass rundt garntørka "Gælja" på Kolåsskjæret i Sonskilen. Dette kan dermed bli en ny, permanent arena for utleie til bl.a. sommerselskapeligheter, tidvis med helikoptertrafikk slik man allerede har sett. Det hele "innglasset" i ord om hjelp til bevaring.

Et kommunalt organ i Vestby legger seg dermed nok en gang i konflikt med overordnede myndigheter om tilltak i Son, også i Sonskilen. Vedtaket går nå til Fylkesmannen.

Garntørka fra 1950-tallet er et nasjonalt kulturminne, og det hele kan etter hvert ende hos Riksantikvaren. Der står nå kjerneområdene i Son oppført i NB, den såkalte observasjonslista.

– Det ville ha vært en fordel om garntørka kunne settes i stand som et virkelig kulturminne, slik at man kunne demonstrere hvordan man tidligere tørket og reparerte fiskegarn. At Follo Museum kan applaudere en slik løsning, er merkelig. Men det viser vel hvor svakt kulturminnevernet i distriktet er.

Dette uttalte styret i Soon og Omens Vel til saken allerede i 2012.

I avstemmingen skjedde det høyst uvanlige at Ap ble splittet. Veteranen Ragnhild Lervik Johansen fra Son stemte nemlig, sammen med soningen Erik Røhne (V), imot søknaden fra Sonskilen Båthavn AS. Den krever dispensasjon fra reguleringsplanen og har i tre år vært på vandring i byråkratiet.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen gikk så langt som å sammenlikne den planlagte innglassing med det som er gjort rundt Domkirkeruinen i Hamar, fra 1100-tallet.

(Et nødvendig klimatiltak som Riksantikvaren tok initiativet til, for å stanse et sterkt forfall, red. merkn.)
 
På bakgrunn av innsendte naboklager, fra bl.a. Laksa-landet på vestsiden av kilen, sa Ruth Brochmann (Frp), ifølge Moss Avis, at "folk som ikke tåler musikk ved tolv-ett-tiden på fredag og lørdag kveld, bor på feil sted."

Høyres frafalne Bodil Holter, nå uavhengig fast representant i utvalget, framholdt ifølge avisen at det "er verdifullt å kunne kombinere offentlig kultur og privat kapital".

Holters tidligere partifelle, utvalgsleder Pål Engeseth, stemte også ja. Høyres stemmemåte i saken var i forveien ikke drøftet i kommunestyregruppa, får LM opplyst.

Engeseth skal med dette ha ignorert både skriftlige og muntlige instrukser om at han må sende viktige "signalsaker" til forhåndsdrøfting i gruppa.

I ja-flertallet var også SVs Kjell Meek. Han ønsket å få presisert at "garntørkas historie" skal framgå tydelig også etter innglassingen.

Som det framgår av LMs forhåndsomtale (nedenfor) vil den omsøkte glasskonstruksjonen kunne gi uønskede reflekser fra sollyset.

Tommelen ned for å glasse inn garntørka


Samtidsdans under garntørka på Skjæret, et arrangement i Sånafestivalen 2014. LM-foto: Sturla Strand

Publisert 05.02.15 Oppdatert 14:29. Tre år siden søknaden ble sendt, skal plan- og miljøutvalget igjen behandle saken fra Sonskilen Båthavn AS som vil ha garntørka i Sonskilen "innglasset". Dette er forlengst blitt en klagesak, og det som skal behandles i møtet 9. februar er en klage på fjorårets avslag.

Planene for det som regnes som et nasjonalt kulturminne trenger dipensasjon fra reguleringsbestemmelsene. De har jevnt over ikke fått noen tilslutning, inkludert fra overordnede organer som Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Tiltaket "vil gi et uheldig signal til øvrige eiere av verneverdig bebyggelse i kommunen", heter det blant annet i saksframlegget. Det ender opp med innstilling om et nytt avslag fordi det ikke er kommet fram nye momenter.

Det bemerkes at glassflatene vil gjøre garntørka lukket og mindre tilgjengelig, og gjøre det vanskelig å forstå den opprinnelige funksjonen. Uheldige reflekser fra glassene er også et ankepunkt.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland