www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sammenføyet igjen – på kirkegrunn Sø. 27. sep. 2020
Meny

Sammenføyet igjen på kirkegrunn


Såner menighetssenter blir inkludert i det kirkebygget som skal reise seg her på Saga-tomta i Son. Menighetssenterets lokaler er nå jevnet med jorden. LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Publisert 07.12.13. Oppdatert 09.12.13. (Reporter Svein-H. Strand) Den borgerlige fløy i Vestby har funnet sammen igjen, ble det opplyst på en pressekonferanse for lokalavisene torsdag. Den nye samarbeidsplattformen mellom H, Frp, V og KrF er utløst av at partiene har snakket sammen etter kulturkirkefadesen. Altså slik V-politiker Ivar Gudmundsen så sterkt oppfordret til i en kommentar i LM.

♦ Men flertallspartiene har ikke bare sagt seg enig om å legge inn igjen de 11 millioner kroner for 2014 som formannskapets flertall inkludert Høyre nylig tok bort fordi kirkelokalene må vigsles. Nå skal partiene igjen opptre som en aktiv posisjon i de styrende organer.

Dette er partier som har hatt ulike syn i mange viktige saker etter valget i 2011 og som førte til samarbeidserklæringen til slutt forliste. Før det skal stemmes i de kontroversielle sakene resten av perioden, må det snakkes fram kompromisser for å få flertall og blokkere for at bl.a. benkeforslag fra Ap blir vedtatt.

Det var et slikt vedtak som skapte kirkebygg-rabalderet, der byggekomiteens leder Pål Engeseth fra Høyre følte seg dolket i ryggen av sine egne.

Men ennå er ikke bevilgningssaken til den såkalte kulturkirken i Son vedtatt i kommunestyret. I voteringen her blir det trolig denne gang et benkeforslag fra Høyre, på vegne av den gjenoppståtte posisjonen, som blir satt opp mot formannskapets innstilling. En innstilling som lokalpartiets leder Stig Eyde hadde gitt sin stemme til.

Får vi så et kirkebygg som er "fullvigslet" til Den norske Kirke? Ordfører John A. Ødbehr (H) bemerket ifølge Moss Avis at det kanskje ikke blir helt slik likevel.

Arbeiderpartiets gruppeleder Tom A. Ludvigsen, som oppnådde å få formannskapets flertall (H, Ap og Sp) med seg i denne saken, tok likevel ingen ting for gitt.

Ludvigsen i tordenmodus varslet blant annet oppvask rundt ordfører Ødbehrs budbringerrolle i denne saken. Ødbehr er leder i kirkens fellesråd, kulturkirkens byggherre, og med stor innlytelse i sitt eget lokalparti sammen med partileder Eyde.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland