www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Spinnerigården solgt To. 26. nov. 2020
Meny

MIDLERTIDIG rettighetshaver

(04.09.19) (Oppdatert 05.09.19) (Reporter Svein-H. Strand) Daglig leder Martin Bauer i Foss & Co Vestby Son Eiendoms-megling AS bekrefter i en epost til LM at de har gått inn som rettighetshaver for Spinnerigården som ledd i et salg.

Ifølge Bauer er en slik avtale inngått, men uten at det har funnet sted noen overtakelse.

LM må tilføye at øverste nye innføring i grunnboksbladet er den nye bestemmelse, og med samme referansenummer som på innføringen som ble sitert i gårsdagens melding: "Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver." Som da er Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS.

Men øverst står denne bestemmelsen med følgende "kategorioverskrift": Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang.

► Med andre ord: Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS har tinglyst en sikringsobligasjon, såkalt urådighet på eiendommen, slik at den blant annet ikke kan pantsettes uten deres samtykke.

Spinnerigården overtas av nye, private eiere 1. oktober, opplyser Trygve Nordby til LM.

SPINNERIGÅRDEN OG FOSS & CO VESTBY SON EIENDOMSMEGLING

(03.09.19. Oppdatert 05.09.19) (Reporter Svein-H. Strand) Den fredede Spinnerigården ved Son torg står nå med Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS som rettighetshaver. Eiendommen skal selges til kunde. Det har en stund gått rykter om annen kjøper.

► Tinglysingen av akten som ble gjennomført i august har latt vente på seg. Men mandag kunne en ny innføring leses i Eiendomsregisteret hos Kartverket.

Mange hadde tippet den lokale eiendomsaktøren som kjøper på fast eller midlertidig basis, etter at det viste seg å være et krevende salgsobjekt til høy pris, selv om det ikke har manglet på interessenter.

Prisforlangende har vært nedsatt med millioner, og Foss & Co er andre eiendomsmekler som har hatt oppdraget.

► Paret Trygve Nordby og Vigdis Vevstad har vært både eiere og, fram til i fjor, beboere av gårdsnummer 160, bruksnummer 81 siden de i 2000 ble eiere med en ideell halvpart hver.

 Gården likevel IKKE fra 1640-årene


Det har vært antatt at den karakteristiske gården ble bygget i 1640-årene som pakkhus for den fredede nabogården Thornegården, noe man kan lese i lokalwikipedia.

Det riktige er at det er en 1700-tallsgård. Nærmere bestemt er årstallet 1768 innskrevet på muren der stokkene i bunnen står, forteller Trygve Nordby til LM. De arkeologiske utgravningene som ble gjennomført på torget, viste imidlertid at gården kan ha hatt en "forløper".

► 17. mai 1976 fikk Spinnerigården omfattende skader i en brann der brannmannskaper fra både Vestby og Moss deltok i et flere timer langt slukningsarbeid.

Takket være originaltegninger oppbevart hos Riksanti-kvaren, lot det seg gjøre for de daværende eierne, designer Badi og arkitekt Michael Batchelor, å gjenreise gården i samarbeid med entreprenør Kjell Bakken, Moss. For dette fikk gårdeierne i 1978 Fortidsminneforeningens pris.

FLERE FREDNINGSVEDTAK

Flere fredningsvedtak for gården er fattet, første gang i 1959, senere i 1968 og 1969. I 2012 kom et fredningsvedtak om Riksantivaren som rettighetshaver, vedrørende "Bestemmelse om bygning."

► Og så, datert 28. august 2019: "Registerenheten kan ikke disponeres over, uten samtykke fra rettighetshaver." Som er Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS.

Det siste året, etter at Follo Museum/Son kystkultursenter avviklet sin utstillingsvirksomhet i kjellerlokalene, har det i den toetasjers gården bare vært lokaler til en tannlege i et mangeårig leieforhold.

I familien Batchelors første tid i gården, var det i første etasje produksjon av de landskjente maskinstrikkede "Badi-klær".

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland