www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Son kystkultursenter mellom to eierskap Fr. 4. des. 2020
Meny

SAMLESIDE OM NYTT EIERSKAP FOR SON KYSTKULTURSENTER

-Behandles politisk i marsJostushuset, kanskje det første ordinære bolighus som ble oppført i Son, sto på Follo museum i Drøbak før det ble flyttet og gjenoppført på Son kystkultursenter. Her julepyntet en førjulskveld i 2019. LM-foto: Svein-H. Strand

(06.01.20) (Reporter Svein-H. Strand) ‒ Jeg regner med at vi fra administrasjonens side vil kunne fremme saken om kystkultursenter til formannskapsmøtet 2. mars, med påfølgende kommunestyrebehandling 16. mars. Spørsmålene fra LM vil bli utredet og besvart i den saken, sier rådmann Sjur Authen.

Det LM spurte om i dag, var hva kommunen gjør og mener om henvendelsen fra Museene i Akershus. I henvendelsen ble også dette tatt opp:

I pressemeldingen kan man få inntrykk av at MiA ikke kjenner til at Vestby kommune allerede eier grunnen på kystkultursenteret. (Det står at MiA "fra 2020 ønsker å overdra eiendommer og driftsansvar til Vestby kommune.")

Det er vanskelig å se for seg at MiA ønsker å overdra bygninger og inventar kostnadsfritt. Til den politiske behandling, med tanke på de to husene og inventar, bør det da foreligge en verditakst?

Og selvfølgelig: Hvor stort måtte et kommunalt driftstilskudd være for å videreføre driften minst som den er i dag, med lønn til museumsassistenten?

TOMTEFADESE OG AVSPORING

(05.01.20) (Reporter Svein-H. Strand) Bak beslutningen til Museene i Akershus (MiA) om å fristille seg fra Son kystkultursenter ligger en historie som for offentligheten startet i juni 2017. Da var Follo Museum teknisk sett konkurs på grunn av en tomtefadese i vertskommunen Frogn.
 

MiA var samtidig relativt nyopprettet med statlig bistand. Så skjedde det at arbeidet med båtsamlingen på Vollen i Asker sporet av.

På eiersiden til Follo Museum sto Stiftelsen Follo Museum og Haakon Ødegårdens stiftelse. Styreleder for begge var Gjermund Stormoen.

► 14. juni 2017 gikk Stormoen den tunge veien til Follo tingrett med oppbudsbegjæring for den 60 år gamle institusjonen. De var ikke i stand til å betale sine regninger.

Årsak: Pengestrømmen fra planlagte tomtesalg på en stor eiendom nær museet, "Museumsskogen", ble det ikke noe av på grunn av en kommunal omregulering.

"Museumsskogen" ble i sin tid testamentert som gave til museumsformål.

Et søk i dag på nettstedet Proff.no, som henter sine treff fra Brønnøysundregistrene, kommer opp med to meldinger fra konkursregistrene: Stiftelsene er nå inaktive.

Uten den organisatoriske tilknytningen til MiA, hadde Follo museum som sådan, på Seiersten i Drøbak, ikke kunnet drive videre og lønne sine ansatte.

HER ER LENKE til LMs arkivsak fra 25. juni 2017: Follo Museum konkurs!

Har solgt for 200.000 kroner i år

(03.01.20) Mange, mange bekker små blir til en bra stor å på Son kystkultursenter. Tove Lissner i venne-foreningens styre kan fortelle til LM at salget av bl.a. kaffe og vafler fram til før jul hadde innbrakt rundt 200.000 kroner i foreningskassa.

En så høy omsetning på et "lavterskeltilbud" som dette, gir også en pekepinn på hvor mange som har vært innom og blant annet skrevet i gjesteboka (bildet).

Og pinnen, ja den peker på tallet 12.000. Uoffisielt, begge deler. Men likevel.

Gratulerer! St.


– Unikt kunnskaps- og TRIVSELSTILBUD

(03.01.20. Oppdatert 18:29) Kystkultursenteret er ekstremt populært og et viktig kunnskaps- og trivselstilbud i Son. Jeg både håper og tror at kommunen ser potensialet i et forsterket tilbud for bygda vår. Området har få andre aktiviteter som også er rettet spesielt mot barn, så dette er en viktig satsing.

LES OGSÅ, fra vårt arkiv:
Det sier museumsvert Alex Johannessen (bildet). Han er spent på hvilke muligheter som kan åpne seg hvis kommunen og lokale krefter kan gå sammen om en videre satsing på kystkultursenteret.

Direktør Cecilie Øien ved Museene i Akershus (MiA) slutter seg til dette i pressemeldingen som er sendt ut.

Øien "ser likevel at det er en del utfordringer med å drive kystkultursenteret som et museumstilbud."

MiA har begensede ressurser, og all innsats på kystkulturområdet skal nå innrettes mot Oslofjordmuseet i Vollen i Asker.

Øien sier det er "nødvendig å fokusere på driften av ett sted langs Oslofjorden for å gi publikum et best mulig tilbud."

Direktøren understreker at MiA "ønsker å bistå kommunen så godt vi kan, ved en videre utvikling av stedet."

Kvittet seg med Son kystkultursenter

(02.01.19) Ikke alle våre medlemmer har fått med seg meldingen fra Museene i Akershus (MiA) om "løs-rivelsen" fra Son kystkultursenter fra årsskiftet. Kort fortalt så sier den at MiA, museene i Akershus, som i 2011 overtok eierskap og drift av bygningene på Son kyst-kultursenter, ikke lenger ønsker å drive dette.

Som mange vil huske, kom MiA i økonomiske vanskeligheter gjennom byggingen av museet i Vollen i Asker. Derfor skal de nå primært konsentrere seg om å drifte dette museet.

Ifølge pressemeldngen arbeides det nå med at Vestby kommune overtar Son kystkultursenter. Kommunen eier jo allerede grunnen.

Fra Vestby kommune ved ordfører Tom Anders Ludvigsen har vår foreningsleder Tom Braaen fått beskjed om å holde fram med arbeidet, slik foreningen driver og har planlagt driften framover.

Når vi få nærmere beskjed fra Vestby kommune, kommer vi tilbake med mer informasjon.

Son kystkultursenters venner. Styret

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland