www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE politiske saker april 2015 Lø. 5. des. 2020
Meny

– Ikke første gang

 

LM arkivfoto av Tom A. Ludvigsen, fra 1. mai 2011: Svein-H. Strand

Publisert 16.04.15 Tom A. Ludvigsen ga i går LM denne kommentaren til "korrupsjonssaken" som redaksjonen fikk eksklusivt fra kilder i Vestby Høyre:

I forbindelse med at jeg fikk korrupsjonspåstander mot meg av en framtredende tillitsvalgt i Høyre, sendte jeg et brev til Vestby Høyre om dette. I ettertid har jeg mottatt brev fra Vestby Høyre om hvordan de har behandlet henvendelsen, og en uforbeholden unnskyldning og beklagelse fra Pål Engeseth på at han har framsatt usanne, ondsinnede rykter om meg.

På bakgrunn av dette er jeg ferdig med saken, men det er ikke første gang jeg har blitt utsatt for denne type ryktespredning, så jeg får følge med.

Det er riktig at jeg eier et firma, Tan A/S, som driver rådgivnings/konsulentarbeid. Siden 2013 har jeg vært rådgiver (ikke konsulent) for en person bosatt i Vestby kommune.

I forrige møte i planutvalget var det en sak der jeg selv var litt usikker på om jeg var inhabil. For at det ikke skulle bli noen spørsmål rundt dette, meldte jeg meg inhabil.

Jeg har ingen andre oppdrag i mitt firma som vil kreve at jeg er inhabil i politiske saker.

– Jeg tror du misforstår!

Publisert 15.04.15. Oppdatert senest 11:38. Korrigert 17.04.15 (Reporter Svein-H. Strand) Det var viktig å opplyse kommunestyregruppa om Ludvigsen-saken. Men ikke å gjøre noe med det. Slik må Pål Engeseth tolkes ut fra den dokumentasjon LM har fått innsyn i. – Jeg tror du misforstår dette, skriver Stig Eyde i en epost til ham 9. mars, her gjengitt med talestrek, altså ikke ordrett.

LM arkivfoto av Stig Eyde: Svein-H Strand

– Sitter man inne med sikre opplysninger om straffbare handinger, slik du hevdet i gruppemøtet, så plikter man etter straffelovens paragraf 139 å melde dette til politiet. Man skal prøve å avverge en straffbar handling på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig. Plikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt, understreker Eyde.

– Dette betyr at du ikke kan sitte og vente på at noen skal skrive klagebrev til deg, men at du må ta affære. Meg bekjent har jo Ludvigsen et firma som driver konsulent-virksomhet, men det betyr ikke at han eller firmaet nødvendigvis driver kriminell virksomhet i form av korrupsjon. Saken handler ikke om at du vil få en klage rettet mot deg.

I "korrupsjonssaken" er det ved en skjebnens ironi Stig Eyde, nå organisatorisk nestleder i Vestby Høyre, som på vegne av partiet har hatt oppgaven med å "stramme opp" og rettlede sin mangeårige kritiker Engeseth.

Kortversjon: Engeseth har hele tre ganger (!) skrevet under på et mistillitsforslag mot Eyde da han var gruppeleder, og var opprinnelig blant fraksjonistene i Vestby Høyre. Nå er Engeseth gruppeleder selv, etter et kort mellomspill med Eirin Bolle i vervet før hun sammen med tre andre brøt med partiet og ble uavhengig.

Spørsmålet er om Engeseth etter "korrupsjonssaken" blir sittende som gruppeleder fram til valget i september, der han står som nummer tre på Høyres liste.

Som en kilde sier til LM i dag: – Det kan komme mer om Engeseth. Og Høyre hadde fortjent en bedre valgkampstart enn dette!

Situasjonen ventes å få en sentral plass på dagens møte i Høyre-foreningens styre, der Engeseth har plass i egenskap av gruppeleder.

Eiendomskonsulent siden 2012

Publisert 15.04.15. Oppdatert senest 09.37. Endret 13:02. Arbeiderpartiets Tom Anders Ludvigsen har siden 2012 tilbudt tjenester som rådgiver innen eiendomsbransjen gjennom sitt heleide aksjeselskap TAN. TAN AS ble registrert i Brønnøysund-registrene i januar dette året under kategorien eiendomsmekling, og med én ansatt. I styret er han alene, og med Nina Brun Ludvigsen som varamedlem.

LM arkivfoto av Tom A. Ludvigsen: Svein-H. Strand

Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune der han er medlem behandlet i siste møte en sak for en av selskapets oppdragsgivere, noe som gjorde at han erklærte seg inhabil og fratrådte da saken skulle behandles.

På bakgrunn av historien med Høyres gruppeleder Engeseth (se oppslagene nedenfor) spurte LM Ludvigsen i en epost i går kveld blant annet om han har flere lokale oppdragsgivere som krever administrativ eller politisk behandling i Vestby kommune.

I en telefonsamtale i etterkant ble det avtalt at han skulle besvare spørsmålene senere på kvelden, etter å ha deltatt i et berammet fritidsarrangement.

Ludvigsens selskap er regnskapsført med en synkende omsetning, fra 903.000 og 470.000 til 100.000 kroner i 2014, ifølge en offentlig selskapsanalyse på nett. Driften har gått med underskudd de to siste årene.

– Jeg har gått over streken

Publisert 14.04.15. Oppdatert senest 23:43 Pål Engeseth sier i en epost til Tom A. Ludvigsen 18. mars om korrupsjons-påstandene (se saken nedenfor) at han, sitat: "har gått over streken når jeg er budbringer av disse løse, udokumenterte rykter på denne måten."

Foto av Pål Engeseth: Vestby Høyre

Han "ber derfor uten forbehold om unnskyldning. Og han forsikrer om at "Høyres gruppeleder og Høyre skal fremover bidra til at Høyres tillitsvalgte ikke går i bresjen for å spre usanne, ondsinnede rykter."

I en epost til Ludvigsen en uke tidligere, 11. mars, er tonen en litt annen.

Engeseth har denne dagen, sitat: "informert de som var tilstede på gruppemøtet i Vestby Høyre om at det er uriktig at jeg har påstått at du er korrupt. Jeg har presisert hva jeg sa." Og han fortsetter:

"Jeg har videre informert de samme om at jeg allerede har beklaget overfor deg at jeg har uttrykt meg på en slik måte, at fler oppfattet det slik at jeg mente du var korrupt. Det medfører ikke riktighet, det er ikke noe jeg mener. For sikkerhets skyld. Jeg vil igjen beklage."

 

Engeseth måtte beklage grov KORRUPSJONSPÅSTAND

Publisert 14.04.15. Oppdatert senest 23:35 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby Høyres gruppeleder Pål Engeseth er i hardt vær etter korrupsjonsbeskyldninger han har hørt og fortalt videre, om Vestby Arbeiderpartis gruppeleder og ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen.

Engeseth har senere trukket det han i to eposter til Ludvigsen, henholdsvis 11. og 18. mars, bl.a. kaller "påstandene som ble antydet" i et gruppemøte i Høyre 5. mars. På denne måte har Engeseth gitt Ludvigsen den skriftlige beklagelse han har bedt om.

Ludvigsen har selv skrevet et langt brev til Vestby Høyres leder Tone Yrvum, datert 12. mars. Han avlutter med å si at han setter pris på at han fikk kjennskap til dette og får anledning til å imøtegå beskyldningene.

Aps ordførerkandidat avslutter brevet til Yrvum med å slutte seg til ordførerens ønske om en verdig valgkamp. Høyres gruppeleder bidrar ikke i den retning med sin opptreden i denne saken, tilføyer Ludvigsen.

"MEGET SERIØS OG SIKKER KILDE"

Beskyldningene, som angivelig bygget på opplysninger fra en "meget seriøs og sikker kilde", ble altså sluppet på et gruppemøte i Høyre 5. mars.

De gikk ut på at Ludvigsen hadde tatt imot penger av en navngitt person for å fremme dennes interesser i en sak som var i politisk prosess.

Gruppa kunne ikke forholde seg passiv til det som ble sagt. Taushetsplikt ble nevnt, men norsk lov går foran etiske normer i en lokalforening. Passivitet i saker der en hører påstander om grov korrupsjon er også straffbart, sier en kilde til LM og viser til straffelovens paragraf om avvergingsplikt.

Det ble også lagt på vekta at Engeseth, som er leder av plan- og miljøutvalget med ansvar for bygnings- og reguleringssaker, ikke ville ut med hvor han hadde sine opplysninger fra. Å beskytte en kriminell kan være straffbart i seg selv.

I en epost-dialog med ledere i Høyre-foreningen 9. mars opplyser Engeseth bl.a. at vedkommende som fortalte dette til ham "aldri vil bekrefte det eller gjenta det igjen". Og at kilden har "en stilling som vil sette ham i en tilsvarende vanskelig situasjon og han har ikke vurdert å anmelde det."

Etter gruppemøtet 5. mars fikk Engeseth et skarpt brev fra lokalforeningens organisatoriske nestleder, og medlem av kommunestyregruppa, Stig Eyde. Han fikk senere også en anmodning fra lokalforeningens styre "om å ordne opp i denne saken", som det sies i tipset til LM.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland