www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE Ombustvedt-saken Ti. 27. okt. 2020
Meny

Samleside, opprettet 06.02.15. Oppdatert som vist kronologisk.

– Trodde rådmannen fikk arkivert e-posten

Publisert 27.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) – Hvorfor eposten fra daværende leder i Soon Golfklubb ikke ble arkivert den gang? Jeg husker at spørsmålet ble diskutert med rådmannen, og jeg trodde han sørget for dette. Det sier ordfører John A. Ødbehr (H) når LM i dag for første gang snakker med ham om denne saken.

► Ødbehr virker å ha et relativt avslappet forhold til tilbudet han fikk, til en verdi av 20.000 kroner, og som skapte atskillig furore da det ble kjent for en engere krets på slutten av fjoråret, tre år senere. Nå skaper saken også overskrifter.

Den da ferske ordfører trodde altså at rådmannen sørget for få arkivert eposten med det som kan tolkes som et korrupsjonsforsøk, og selv beholdt han en kopi i sin PC.

Først i går, etter en vurdering i administrasjonen av gavetilbudet som sådant, ble e-posten arkivert.

– Du tok altså ingen kontakt tilbake til avsenderen, og så bare "glemte" du hele saken?

– Jeg har ærlig talt ikke tenkt på dette gjennom den tiden som er gått. Det var så åpenlyst klønete. Et sånt tilbud som du kan si faller på sin egen urimelighet. Jeg tenkte det måtte være satt fram av en ubetenksom person, minnes Ødbehr.

Nå har det seg slik at samme person ble tatt inn i nominasjonskomiteen i ordførerens parti. Etter nominasjonsprosessen i Vestby Høyre hadde han et innlegg i Moss Avis med oppsiktsvekkende negative karakteristikker av bl.a. Ødbehrs personlige egnethet som politiker.

Hva synes han om dette?

– Mitt eget ståsted i politisk debatt er blant annet åpenhet, saklighet og verdighet. Derfor sjokkerte innlegget i Moss Avis meg litt når det gjelder hva man kan skrive i avisa om andre, avslutter ordføreren underveis til siste oppgave i nok en lang arbeidsdag: Representasjon i et kveldsarrangement i Kulturkirken i Son.

– Et UETISK tilbud

Publisert 26.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) Lørdagens oppslag i LM om et tilbud om personlig spillerett på Soon Golfbane for ordfører John A. Ødbehr har vakt stor oppmerksomhet. Hva Thor E. Ombustvedt ville oppnå med gavetilbudet verdt 20.000 kroner er ett av flere spørsmål LM stilte ham lørdag og som han ikke har besvart.

Saken er nå vurdert i sentraladministrasjonen i Vestby kommune. LM får opplyst at man der finner det åpenbart at tilbudet er satt fram på grunn av Ødbehrs rolle som ordfører. Som det går fram av eposten LM fikk innsyn i før helgen, blir det understreket at gaven skulle være "fritt og privat".

Det blir fastslått at verdien på gavetilbudet fra Soon Golfklubbs daværende leder er mye høyere enn hva de etiske retningslinjene for gaver til kommuneansatte tillater.

Videre har man i administrasjonen festet seg ved epostens henvisning til klubbens planer som kort tid etter ble presentert for kommunen.

LM har også spurt Ombustvedt bl.a. om det var noen andre som fikk tilbudet i stedet, og hvordan han tolket det faktum at ordføreren ikke besvarte eposten han sendte 12. desember 2011.

Tilbød ordføreren privat "gave" verdt 20.000 kroner

 Publisert 24.01.15. Oppdatert 16:08. (Reporter Svein-H. Strand) Daværende leder i Soon Golfklubb, Thor Einar Ombustvedt, tilbød i desember 2011 ordfører John A. Ødbehr en spillerett på Soon Golfbane. Spilleretten hadde en pålydende på 20.000 kroner. Den kunne innløses "etter noen år" i henhold til "Vilkår for spillerett på Soon Golfbane" som var vedlagt.

► – I forbindelse med avvikling av et firma jeg har vært medeier i, har vi fått en spillerett på Soon Golfbane "til overs". Jeg vil gjerne forære deg denne spilleretten fritt og privat mot at du etterlever vilkårene som jeg har vedlagt, heter det i en epost Lokalmagasinet.no i går fikk fullt innsyn i, etter en tids research.

Tilbudet ble framsatt på den tiden klubben la fram sine planer for golfboliger og klubbhus i tilknytning til golfanlegget.

► På grunn av dens spesielle karakter ble eposten aldri besvart av ordføreren, heller ikke muntlig. Den ble heller ikke registrert og arkivert i kommunens arkiv. Dette er gjort nå, får LM opplyst. Eposten er da trolig et dokument alle kan kreve innsyn i etter offentlighetsloven.

Tilbudet kunne forstås som et korrupsjonsforsøk. Men etter en nærmere vurdering sammen med daværende rådmann Knut Haugestad, ble saken lagt død.

Man valgte å tro at tilbudet var gitt i god mening selv om det kunne tolkes som forsøk på "smøring", opplyser LMs kilder.

► – Vi jobber fortsatt intenst for å videreutvikle anlegget til 18 hull og har diverse aktiviteter i gang. Blant annet snakker vi med Norges Golfforbund om etablering av nasjonalt anlegg i forbindelse med deres OL-satsing, skriver Ombustvedt i eposten. Den avsluttes slik:

Jeg håper du finner å akseptere "gaven", og at du får tid til å dyrke en av dine hobbies på Soon Golfbane. Vel møtt vi åpner ca 4. april 2012.

► Ombustvedt var en av to uten partitilhørighet som i fjor sommer ble bedt om å sitte i Vestby Høyres nominasjonskomité. Der ble han etter hvert en av de tre som kom i mindretall, inkludert komitéleder Paal Jargel.

Da nominasjonsprosessen var overstått, meldte Ombustvedt seg ut av partiet, noe han kunngjorde i et stort oppslått innlegg i Moss Avis, med bl.a. svært negative karateristikker av Ødbehrs personlige egnethet som politiker.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland