www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE OM KULTURKIRKEN I SON Sø. 27. sep. 2020
Meny

Samleside om byggingen av kulturkirken

 

Tre millioner kroner i SPILLEMIDLER til kulturkirken?

Publisert 19.04.14. Vestby kirkelige fellesråd har søkt om tre millioner kroner i spillemidler til kulturarenaer i Akershus for å få fullfinansiert Son kulturkirke. Det er også i et kirkehus som skal vigsles til Den norske Kirke – søkt om tilskudd til de livssynsnøytrale seremonirom som skal bidra til at kulturkirken blir "for alle". Men søknadene har mildt sagt vært mangelfulle i form og innhold.

♦ Flertallet i Vestby kommunestyre vedtok derfor rådmannens innstilling om at kommunen ikke kan anbefale søknadene i sin nåværende form overfor Akershus fylkeskommune. Vestby kirkelige fellesråd tilrås eventuelt å søke på nytt i 2015.

Trygve Thorsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra KrF, Venstre og Frp: 1. Det søkes om spillemidler til kulturarenaer i Akershus. 2. Det søkes om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. 3. Søknadene kompletteres med nødvendige justeringer innen søknadsfristen 20. mars 2014.

Fellesforslaget fra Krf, V og Frp fikk 11 stemmer. Én stemte blankt.

Rådmannens innstilling fikk 22 stemmer og ble vedtatt.

Fem av de 35 faste representantene hadde forfall til møtet 18. mars, og for én av disse møtte det ikke vararepresentant. Det er relativt sjeldent at kommunestyret ikke er fulltallig. 

Kulturkirke-grunnstein nedlagt med "to-tre" millioner i manko

Publisert 14.04.17. Endret 15.04.14. Palmesøndag var det høytidelig grunnsteinnedlegging for Son kulturkirke med biskop, prost og fylkesmann blant de prominente frammøtte fra det offentlige.

Til manges overraskelse ble det opplyst at kirkebygget (tegningen) på selveiet tomt, vis à vis nedkjørselen til Son spa, skal stå ferdig allerede til advent, enda byggekomiteens leder Pål Engeseth (H) kunne fortelle at det fortsatt mangler "to-tre" millioner kroner til å dekke de beregnede byggekostnadene.

Man skal, ifølge Engeseth, underveis se på "opsjoner" som kan lede byggeprosjektet i mål regnskapsmessig.

Kirkeprosjektet tilhørende Den norske Kirke har i flere år vært en omdiskutert og kontroversiell sak i lokalpolitikken, men fikk til slutt et betinget kommunalt bidrag til byggekostnadene. Pluss gjennom langtidsbudsjettet til og med 2017: Årlige bevilgninger til driftskostnadene.

Kulturkirken skal være "for alle". Men hva betyr egentlig det? Vil kommunens betingelser for støtten til byggekostnadene bli oppfylt? Det ser vi på i en større artikkel.

Save
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland