www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE om kjøring i Son sentrum On. 2. des. 2020
Meny

Samleside om kjøring i Son sentrum

 

Og da er forbudet også skiltet

 

Publisert 01.07.14. Jada, omtale i LM hjelper – om enn kanskje ikke bare dét. Nå er forbudet mot gjennomkjøring i Son sentrum fra 20. juni til 1. september også behørig skiltet. Bildet er tatt mandag 30. juni. En forbipasserende kilde mente at skiltingen kom opp dagen før, og forbudet skulle nå være ordentlig trådt i kraft, for å si det sånn. Mellom krysset Storgata/Kolåsveien der bildet er tatt og altså til krysset med Fjellstadbakken i sør-Son, for å være i den lokale terminologi. Så er spørsmålet: Hjelper det? Det ser vi selvfølgelig nærmere på etter hvert. oopserver  

Forbudt, men ikke skiltet


Publisert 28.06.14. LM-foto: Svein-H. Strand Ser man dét. Dagen var 25. juni og biltrafikken gikk småfriskt gjennom Storgata i Son sentrum. Der det i år er gjennomkjøring forbudt fra 20. juni til 1. september, i henhold til kommunestyrets vedtak om prøveordning. Kanskje ikke så rart, for ingen forbudsskilt var å se. Heller ikke var det spor å se av trafikktelling "i Bergstien og andre tilstøtende veier som kan få økt trafikkbelastning", som det heter i vedtaket der bare Høyre og SV stemte imot. Lenke til artikkel: Gjennomkjøring forbudt i sommer-Son.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland