www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: MUSEUMSKONKURSEN Fr. 4. des. 2020
Meny

Samleside for artikler om konkursen for de to stiftelsene som eier Follo Museum. Som vanlig på LMs samlesider står artiklene kronologisk med seneste publisering øverst.

Festeeiendom som eies av Vestby kommune

(27.06.17. Oppdatert 08:54) (Reporter Svein-H. Strand) Eiendommen i Storgata 19, der Son Kystkultursenter holder til, er det Vestby kommune som eier. Kommunen kjøpte gnr 160/bnr 26 fra Glenne-arvingene i 1991 for 700.000 kroner. Eiendommen ble sammenslått med Glenneparken etter en grensejustering i 1999. Siden da har den vært bortfestet til Follo Museum for 50 år, framgår det av grunnboka.

BILDET: Hovedbygningen Glennehuset. (LM arkivfoto)

► Museums-stiftelsen innføres navnlig ikke som rettighets-haver til festeretten før i 2006. Den årlige festeavgiften går da ned fra 10 kroner til null.

Det lille Jostushuset var ikke med i salget i 1991.

Dette svært gamle Son-huset ble senere gjenoppført her etter mange år på museet i Drøbak. Juridisk sett er det da fortsatt museets eiendom, i motsetning til Glennehuset (bildet) som i 1994 fikk statstilskudd til ombygging og restaurering.

KONKURSEN INN I GRUNNBOKA
Museumskonkursen avspeiler seg nå i grunnboka. 15. juni sendte bostyrer Pål Øivind Tjernshaugen inn en påtegning til hjemmels-dokumentene. Det er her fastslått såkalt urådighet for festehjemmelen.

Dette betyr at det er forbudt å selge eller pantsette eiendommen uten samtykke fra Vestby kommune.

► – Jeg mener kommunen må bidra hvis driften av Son Kystkultursenter skulle gå med i dragsuget til konkursen. Det sier kommunestyrerepresentant Bente Marie Bakke (MDG) i en kommentar.

– Eventuelt kan man kanskje etablere en stiftelse som står for driften og som kan søke driftstilskudd fra kommunen og fylkeskommunen, tilføyer Bakke i sin kommentar på LM-redaktørens Facebook-side.

FOLLO MUSEUM ER KONKURS!


Illustrasjonsfoto: Fra Son Kystkultursenter juni 2017. LM-foto: Svein-H. Strand

(25.06.17. Senest oppdatert 26.06.17 11:14) (Reporter Svein-H. Strand) Follo Museum i Drøbak, som Son Kystkultursenter er underlagt, er utrolig nok konkurs. Institusjonen med åtte ansatte eies av to stiftelser, som også eier "Museumsskogen" i Drøbak. Med renter skylder stiftelsene nå over 16 millioner kroner til Asker kommune.

► Asker kommune har brukt pengene på Oslofjordmuseet i Vollen, med sin samling av gamle båter fra bl.a. Follo Museum, som åpnet i juni for fire år siden.

Bak dette ligger en enestående museumstragedie, der Frogn kommune er aktør.

En omregulering omtrent samtidig med at Oslofjordmuseet åpnet, gjorde nemlig at 100 mål, en firedel av "Museumsskogen", likevel ikke kunne selges til boligformål.

Dermed gikk anslagsvis 12,4 millioner kroner fløyten. Dette skulle være Follo Museums bidrag til finansieringen av båtmuseet.

Siden da har Asker kommune forskudtert pengene i påvente av et endelig oppgjør fra den andre siden av fjorden.

Det er nå helt åpent hvordan denne saken ender og om driften av Son Kystkultursenter på noen måte blir berørt av konkursen.

KYSTKULTURSENTERETS VENNER finanserer i utgangspunktet selv sine publikumsrettede tilbud gjennom året. Dette gjøres med inntekter fra medlemskontingent og inntekter fra kafédriften. En driftsassistent på deltid lønnes imidlertid av Follo Museum på sesongbasis.

FOLLO MUSEUM er organisatorisk en del av sammenslutningen Museene i Akershus (MiA). Denne var relativt nyopprettet med statlig bistand da etableringen av båtsamlingen i Asker sporet av.

STIFTELSENE på eiersiden er Stiftelsen Follo Museum og Haakon Ødegårdens stiftelse. Styreleder for begge er Gjermund Stormoen.

14. juni gikk han den tunge veien til Follo tingrett med oppbudsbegjæring for den 60 år gamle institusjonen.

Vi har ingen mulighet til å betale, fastslår Stormoen overfor ABC Nyheter, som først omtalte denne saken. Styrelederen tilføyer at det foran bobehandlingen "er mye finjuss ute og går".

Et mulig utfall som nevnes i reportasjen er at Asker overtar de 100 målene med skog, i håp om at politikerne i Frogn skal gjøre om på reguleringsformålet.

Arealet ble i 2007 regulert til boligbygging. Men i 2013 vedtok et flertall i kommunestyret å regulere det tilbake til LNF-formål (landbruk, natur og friluftsliv).

"Museumsskogen" ble i sin tid testamentert som gave til museumsformål.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland