www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Moss Avis om Høyre-striden Sø. 27. sep. 2020
Meny

Om kvelden 2. desember 2014 tok den alvorlige striden i Vestby Høyre på en måte helt av. En sterkt vinklet reportasje i nettutgaven av Moss Avis tok stilling mot partiflertallet slik det ytret seg i nominasjonsmøtet dagen før. Dette ble fulgt opp og forsterket over to sider i papirutgaven 4. desember. 5. desember publiserte nettutgaven et stort oppslått innlegg av Thor E. Ombustvedt fra partiets nominasjonskomité, med voldsomme angrep på den nye ledelse i partiet, og med det som foregir å beskrive hendelser i komiteens arbeid. LMs dekning av dette preget stadig mer av fronten på nettstedet fram mot helgen. For oversiktens skyld i ettertid, og for å gi plass også til andre og mer normale saker i adventstiden, har vi opprettet denne samlesiden med de aktuelle sakene i rekkefølge slik de ble publisert. Samlesiden oppdateres gjennom helgen. Svein-H. Strand, LM-redaktør.


– Jeg har aldri sendt ham noen mail!

Publisert 05.12.14 19:05. Oppdatert 19:20. – Jeg har aldri sendt Thor E. Ombusvedt noen mail, bedyrer Stig Eyde, en av dem som blir æresskjelt av Ombustvedt i Moss Avis. – For øvrig kjenner jeg ikke mannen, tror heller ikke at jeg har hilst på ham. Han kom inn i komiteen som den andre som ikke hadde medlemskapet i orden da daværende styreleder Bjørn Skaug regjerte før han plutselig trakk seg i sommer.

Når det gjelder interne mailer, så har det forekommet beklagelige tillitsbrudd der høyst fortrolige og spontane ting er blitt videresendt, sier Eyde og nevner her sin gamle venn helt tilbake fra folkeskolens dager, nominasjonskomiteens leder Paal Jargel.

Fra annet hold blir LM i kveld gjort oppmerksom på at Ombustvedt og Ole Johan Hvidsten, den andre som kom inn i nominasjonskomiteen "for å ordne opp" uten å være medlemmer, er personlige venner. Felles personlig venn: Bjørn Skaug.

SISTE: Både Hvidsten og Ombustvedt meldte seg inn i partiet 16. juli, akkurat i tide til å foreslå Eirin S. Bolle som motkandidat på nominasjonsmøtet om førsteplassen på valglista. Som tidligere meldt i LM: Hvidsten meldte seg ut da han anså seg ferdig med sitt "oppdrag" i nominasjonskomiteen. Ombustvedt meldte seg altså ut i et innlegg i Moss Avis i dag (saken nedenfor).

Inn i en ny dimensjon!

Publisert 05.12.14. 17:31. Thor Einar Ombustvedt, Son, den andre som ikke var partimedlem da han på forsommeren ble tatt inn i nominasjonskomiteen i Vestby Høyre, har i Moss Avis i dag en stort oppslått "Åpen utmeldelse av Vestby Høyre". Innlegget foregir å fortelle sannheten om det som skjedde i den splittede nominasjonskomiteen.

Ill.foto: StockExchngInnlegget er i tillegg, og ikke minst, spekket med uhyre negative utsagn om, og karakteristikker av, navngitte personer og det han kaller "det forurensede isfjellet i Vestby Høyre".

Innlegget er slått opp over deler av to sider i papirutgaven, med et arkivbilde.

Dette tar stridighetene inn i en ny dimensjon som peker både til straffeloven og Pressens Faglige Utvalg.


Også blant "vanlige lesere" er det vantro. Et par spontane kommentarer til LM: – Dette er bare kvalmende å lese, uansett hva som har skjedd
bak kulissene.
– Ikke til å tro at redaktøren kan tillate at Moss Avis uten forbehold og moderering trykker noe sånt og slår det opp på denne måten.

For øvrig varsles det konkrete tilbakevisninger av Ombustvedts påstander om arbeidet i nominasjonskomiteen.

Ludvigsen fortalte Tone Yrvum hva Moss Avis kom til å skrive

Publisert 05.12.14. 12:25 (Reporter Svein-H. Strand) Tette bånd mellom Moss Avis og toppfolk i Vestby Arbeiderparti har vært åpenbart i en årrekke, lenge før Pål Enghaug fra Son kom inn som ansvarlig redaktør fra innenriksavdelingen i Aftenposten. En sentral person i  journalist Kjersti Halvorsens politiske nettverk for nyheter og rykter har vært Tom A. Ludvigsen, Aps frontfigur i Vestby i en generasjon og ordfører i to perioder.

LM ble i går tipset om at Ludvigsen visste hva Moss Avis kom til å skrive fra arbeidet i Høyres nominasjonskomité. Dette gjaldt det såkalte listeutkastet, som viste seg å være fra mindretallet på tre, inkludert komitéleder Paal Jargel.

Så han ringte Vestby Høyres leder og nestleder i nominasjons-komiteen, Tone B. Yrving, for å fortelle dette før det ble publisert. Han hadde selv fått utkastet fra Halvorsen.

Yrving bekrefter i dag denne historien overfor LM både muntlig og skriftlig.


Hva var det egentlig som skjedde?

Ludvigsen fortalte meg på telefon fredag 14. november ved halvfemtiden om ettermiddagen at han satt på lista fra Paal Jargel som var sendt til det gamle styret i Vestby Høyre, og at den ville bli publisert i Moss Avis.

Men Ludvigsen sitter tross alt ikke i redaksjonen, og hørte du noe fra journalisten?

Ja, cirka halvannen time senere, et par minutter over seks, fikk jeg en SMS fra Halvorsen om at hun hadde fått det hun kalte "Høyrelista" fra andre enn komitéleder Jargel og hadde valgt å trykke dette. "Vi snakkes når lista er endelig", skrev hun til slutt, sier Yrving.

Kl. 18:15 var lista publisert og framstilt for leserne som "et utkast" fra nominasjonskomiteen som sådan.

Det er meget beklagelig at Moss Avis valgte å trykke denne listen! Det har påført mange mennesker unødvendig skuffelse og sinne, sier Tone B. Yrvum til Lokalmagasinet.no.

Vi vil senere i dag dokumentere at det er nære bånd mellom deler av Ap-gruppa og "Bolle-fløyen" i Vestby Høyre.

Disse tre "ukjente" betalte ved døra

Publisert 04.12.14 (Reporter Svein-H. Strand) Det koker fortsatt etter Moss Avis´ famøse beskrivelser av nominasjonsmøtet i Vestby Høyre, der ca 30 prosent av medlemmene var møtt fram. Tirsdagens reportasje i nettutgaven ble i dag fulgt opp på samme vis over to sider i papirutgaven.

Medlemmer og sympatisører river seg i håret over en journalistikk som, uten sammenlikning for øvrig, noen mener ikke har vært sett lokalt siden 1920-tallets hatdrevne oppslag om bl.a. navngitte "skattesnytere" i Son og omegn, Hølen inkludert. Det spørres stadig høyere "hvorfor"?

Situasjonen sender mange lesere til Lokalmagasinet.no, som i går og fram til tidlig på morgenkvisten i dag hadde ca 1000 besøk siste døgn, og bare snaue 100 færre døgnet i forveien.

Vi graver nå for å få dokumentert så mye som mulig av uriktige opplysninger som Moss Avis bygger sine konklusjoner og karakteristikker på. I dag har vi fått innsyn i "protokollen” fra dem som satt ved døra til Vestby Høyres nominasjonsmøte.

Her er det ført inn at bare tre personer betalte ved døra. Dette i forhold til reglementet som sier at medlemmer må ha betalt medlemskontingenten for å være stemmeberettiget. Samtidig må man ha vært medlem av partiet i minst én måned før nominasjonsmøter for å kunne stemme.

En av disse tre "ukjente" er Nina Therese Eikås-Olsen, Vestby. Hun satt i fire år i Vestby kommunestyre for Høyre i forrige periode. Skjebnen ville det for øvrig slik at Nina Therese ikke bare fikk stemme. Nominasjonsmøtet i kommunestyresalen tirsdag kveld satte henne på 16.-plass til valget neste år.

Den andre som kom inn "rett fra gata" er Thomas Hafsengen – Høyre-medlem i åtte år. Den tredje, Andrea Nyland, er ny som ungdomsmedlem i partiet.

LM sitter med en skannet kopi av "betalingsprotokollen", men har så langt ikke funnet det hensiktsmessig å publisere denne som kildedokumentasjon.

"Ødbehr dikterte nominasjonsmøtet"

Publisert 03.12.14. Oppdatert 13:27. (Reporter Svein-H. Strand) Nettutgaven moss-avis.no publiserte i går kveld en reportasje fra nominasjonsmøtet i Vestby Høyre som vekker både oppsikt og raseri. Reportasjen er i formen på det nærmeste som et innlegg.

Det spørres rett ut om den erfarne journalisten i liberal-konservative Moss Avis konkluderer ut fra manglende kunnskaper eller bevisst bereder grunnen for Arbeiderpartiet til valget neste år.

Journalist Kjersti Halvorsen hevder blant annet at ordfører John A. Ødbehr "dikterte Høyres nominasjonsmøte og fikk flertall for sin egen liste".

Sterkest er beskrivelsen av "et parti som ikke engang lar en nominasjonskomité få jobbe i fred på demokratisk vis."

Og: "Flertallet, stort sett ukjente fjes, noen av dem betalte i døra før de gikk inn og stemte, gjorde som Ødbehr sa. Hele veien ut."

Partiledelsen drøfter hvordan man skal forholde seg til den famøse og injurierende reportasjen, bl.a i forhold til pressemeldingen med den endelige valglista som ventes å komme i dag.

I motsetning til LM var Moss Avis fysisk til stede på møtet i kommunestyresalen som ble ledet av partiets stortingsrepresentant Henrik Aasheim. LMs rapport (nedenfor) som korrekt oppsummerer hva som skjedde, bygger på innhentede opplysninger. Disse ble redigert og publisert i tre omganger fram mot midnatt og senere kvalitetssikret på tilbakemeldinger.

Mer fra det som skjedde på nominasjonsmøtet kommer. Samtidig faller stadig flere brikker på plass om hva som ligger bak den steintunge personstriden, med hemmelig møtevirksomhet. Og ikke minst om det som skjedde i det som skulle være nominasjons-komiteens avsluttende møte. Som tidligere meldt ble flertallet på fire, inkludert komiteens nestleder Tone B. Yrving, regelrett vist på dør av komitéleder Paal Jargel. Dette fordi de nektet å bøye seg og stemme for mindretallets forslag. Flertallet fortsatte sitt arbeid et annet sted med det som ble endelig listeforslag. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland