www.lokalmagasinet.no NYHETER | Samleside: LOKALMAGASINET.NO 15 ÅR Lø. 5. des. 2020
Meny

Logo (redigert): Stock images

SAMLESIDE for stoff publisert i anledning LMs 15 års-jubleum. Stoffet blir ordnet i den rekkefølge det har vært publisert her på samlesiden. Lenker til endel jubileumsrelevant stoff som har vært publisert gjennom de seneste årene kan også dukke opp her. Men det vil også bli vurdert å opprette en egen side for dette. Red.

VI FANT OLE BRUMM!

(17.06.18) Denne historien, som i og for seg er sann, vakte stor munterhet langt utenfor den primære leserkrets da den ble publisert i 2009.

Vi gjør oppmerksom på at saken ligger i den særskilte nyhetsmodulen som ligger under den faste forsidetoppen.

Klikk på tittellenka. Og skroll ned på skjermbildet, så ligger den der.

 

Lesernes arena også

FOTO: Badi Batchelor, Son, 2008.

(02.04.18) Lokalmagasinet.no gjennom 15 år har også vært lesernes arena.

Velbegrunnede leserbrev, redigert og presentert blant nyhetsoppslag på forsiden, har til tider vært "snakkiser" i det offentlige rom. Ikke minst blant folkevalgte når sviende kritikk har rammet dem eller noen av dem. Men det er en annen skål.

Vårt ærende på samlesiden er denne gang bilder fra leserne. Medietidene skifter, og det er i dag dessverre langt mellom tilbud om gode amatørfoto.

Det er kanskje et tilbud vi burde ha markedsført, spesielt etter at Facebook kom og på sitt vis tok noe av grunnlaget bort for et nettsted som vårt.

Men i magasinarkivet ligger heldigvis bilder som bildet ovenfor, ett av flere i en serie blinkskudd som Badi Batchelor sendte oss fra en dag i gatene i Damaskus i oktober 2008.

Her er lenke til seks bilder i serien PORTRETTER FRA DAMASKUS.

FRA FORTID OG NÅTID - OGSÅ I SOSIALE MEDIER

(15.03.18) Som mange andre nettbaserte nyhets- og reportasjemagasin har Lokalmagasinet.no og vårt mer tidløse magasin Herison.no (startet i april 2014) tatt i bruk Facebook. Dette for å støtte opp og supplere den redaksjonelle drift.

De to aktuelle Fb-sidene, og Twitter-kontoen LMExtra (siden mars 2010), sender mange ekstra lesere til LM.

Med god drahjelp fra Facebook og Twitter ble besøk og sidevisninger mer enn doblet fra 2016 til 2017 – til 541.000!

Den nyeste Fb-siden, Her i Son, får en viktig rolle etter overgangen til WordPress. Siden har allerede over 600 følgere.

På redaktørens Fb-side deles bl.a. ferske nyheter. Siden har nå 2270 venner.

HELE VESTBY SOM DEKNINGSOMRÅDE

LM er basert i Son, men har fra starten av hatt hele Vestby kommune som dekningsområde. Først og fremst for kommunalsaker, der det ligger mye fellesstoff for bygda.

"Fra fortid og nåtid, med ståsted i det nære" angir en hovedretning på stoffet. En tilleggs-funksjon er å være portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet.

FEMTEN ÅR I VEKST!

Etter et halvt års utviklings- og læretid på hemmelig adresse ble Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002. Viktig fødselshjelp kom fra Info Helgeland i form av en enkel og rimelig publiseringsløsning som de hadde utvklet for små bedrifter.

Besøket tok seg sakte men sikkert opp, uten annen markedsføring enn munn til munn-metoden. Det nøyaktige besøket fra dag til dag var vanskelig å få registrert korrekt på grunn av telleverket som sto tl disposisjon.

Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk.

I 2009 nådde vi den første store milepælen, 100.000. Og allerede i 2011 økte besøket til 200.000.


I 2014 ble en ny milepæl nådd: 250.000 besøk. Resultatet i 2015 ble omtrent som i 2014.

260.000 ble besøkstallet i 2016.

Og altså: Med god drahjelp fra Facebook ble besøk og sidevisninger mer enn doblet fra 2016 til 2017 – til 541.000!

VED ET TEKNISK VEISKILLE

Vi er nå kommet til et veiskille med hensyn til å redigere og publisere stoffet. Som våre faste lesere vet, heter veiskillet WordPress (WP). Det er en publiseringsløsning som fås i en rekke varianter for små og mellomstore nettaktører. LM fikk i 2017 levert en variant i skreddersøm for oss.

Teknologien er radikalt annerledes enn den vi bruker nå. Den baserer seg kort sagt på et byggekloss-system. Der ligger på sett og vis både mulighetene og begrensningene. Begrensningene fordi det har vist seg å være tidkrevende for en miniredaksjon å lære seg de nye grepene, samtidig som driften på den gamle publisereren skal gå sin gang.

Med bistand fra leverandøren håper vi å kunne nå et delmål før mai 2018. Dette går ut på å åpne en del av det nye for leserne. Når vi kan si farvel til den gamle publisereren, er vanskelig å si. Men det bør bli i løpet av 2018.

SVEIN-H. STRAND


Her er Woldedammen!

Anna Johansen t.v. og Gunhild Johansen ved Woldedammen midt i Son sentrum. Pengene til å bygge ned dammen og anlegge lekeplass ble samlet inn av foreningen Barnas Venner og kom bl.a. fra overskuddet etter det vidgjetne arrangementet Soon Weekend. Fotograf ukjent.

Et historisk verdifullt bilde, som i 2009 ble utgangspunktet for denne artikkelen.

Ti år i år siden Son skole ble nedlagt


LM-foto: Svein-H. Strand

(18.02.18) Senere i år er det ti år siden gamle Son skole ble nedlagt og en ny skole tatt i bruk ved fylkesveien vis a vis Solhøy skole. Tiden før siste klasse forlot bygningen var preget av det som kan ha vært norgesrekord i falske brann-alarmer med utrykning. Dette bildet er fra en utrykning i mai 2008, og ble typisk nok brukt som illustrasjon til en utrykning tre måneder senere.

Som årsak til de mange kostbare utrykningene pekte brannmannskapene på manglende vedlikehold, og en fellesnevner var at alarmen ble utløst i helger og når ingen var til stede.

Bildemotivet favner også brakka som etter hvert fikk to etasjer for å gi kapasitet til alle på de fire klassetrinnene som skolen betjente i sin siste epoke. Mye historie i ett bilde, dette.

I juli to år senere er det ingen feil når alarmen går: SFO-bygningen ved siden av brenner etter at noen kastet en brannbombe av en flaske gjennom et vindu i 2. etasje.

Brosjeserien "listetopp" gjennom 15 LM-år 

(28.01.18) Grunnlovsjubileet i 2014 ble solid markert i LM. I den forbindelse ble vi foran årsskiftet tilbudt å publisere eksklusivt en serie med unike minnebrosjer som norske gullsmeder laget i den norske nasjonalromantiske perioden. Mål: 52 publiserte brosjer gjennom året. Som feature-stoff, utenom det eksplisitt lokale, kan dette trygt sies å være "en listetopp" gjennom nettstedets 15 år.

Ja, med god hjelp fra vår Twitter-konto LMExtra vekket prosjektet raskt oppmerksomhet langt utover det lokale. Den første samlesiden med bilder ble en av de mest leste i årets første måned.

Interessen ble ikke mindre utover året, selv om det etter hvert ble litt for langt mellom oppdateringene. Lokalstoffet måtte tross alt prioriteres i en miniredaksjon. Men vi kom i mål med et krafttak på slutten av året.

Alt dette finnes nå spredt over flere URL-sider på nettet. Men 17 bilder med opptil flere brosjer på hvert bilde er samlet i en galleriversjon der en klikker på småbilder i en oversikt for å få opp enkeltbilder.

Et bedre opplegg for å presentere dette utvalget fra den enestående private samlingen vi fikk tilgang til, vil kanskje bli tilgjengelig på vår nye Word-Press publiseringsløsning.

Her er lenke en informativ startartikkel: Unike nasjonale brosjer i LM. På andre sider er det lagt inn noe "intern lenking" til øvrige artikler. Dette prøver vi å få "sneket inn" her i den neste publiseringen. 

Et glimt av LM i utvikling på WP

Prosjektarbeidet med å legge LM over på WordPress-plattform går sin gang innimellom de løpende oppgaver, med forberedelse av jubileumsrelatert stoff som en ekstra utfordring i julemåneden.

Her er et aldri så lite glimt av en prøveside, en underside med bildeglimt fra det nære. I margen et par velkjente reklamebannere. Dette er en skjermdump, en avbildning i bare 80 prosent av originalen, for å få med mest mulig. De seks menypunktene i toppen er også bare et utkast.

Toppen skal med det første endres for å få lagt inn et "datofelt" som dessverre ikke fulgte med ved leveringen.

WordPress-løsningen er en relativt kostbar investering, men er nå fullt ut betalt. Vi får svært mye for pengene i denne versjonen som er skreddersydd av Info Helgeland for lokale aktører. Mer om det kommer.

Lokalmagasinet.no 15 år

(27.11.17) 1. desember er det 15 år siden Lokalmagasinet.no debuterte på internett. Etter en utviklingsperiode på hemmelig nettadresse siden mai 2002, kunne vi omsider kommunisere nyheten på et par enkle plakatoppslag i Son sentrum. Og fra munn til munn.

10 års-jubileet ble markert i enkle former. Slik blir det også ved denne milepælen, som også er preget av tidkrevende omstillingsarbeid (WordPress-prosjektet). Og, som de fleste vet: Oppdateringer i flere "kanaler", sosiale medier inkludert.

Men et jubileum er alltid en god anledning til å se både bakover og framover i et mediebilde preget av radikale strukturelle endringer. Tildels også på innholdssiden. En større jubileumsartikkel og noen andre innslag fram mot jul er derfor på beddingen.

Hvor stor andel av dagens lesere som har vært med på ferden siden første hele driftsår, 2003, skulle vi gjerne visst. Det ville imidlertid kreve en markedsundersøkelse som vi ikke har økonomi til å få gjennomført.

Men vi hører gjerne fra "våre eldste lesere" som f.eks. har speselle minner de vil dele med oss.Fra den første tiden med LM. Gjerne om saker fra årene med den første publiseringsløsningen (til 2009), med stoff som for det meste ikke finnes i dagens arkiv.

SVEIN-H. STRAND LM-redaktør og utgiver
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland