www.lokalmagasinet.no NYHETER | Samleside: Lekeplassaken Sø. 27. sep. 2020
Meny

Tjernsbekk: – Ikke brudd på nasjonale føringer

Publisert 29.03.14. Vestby kommunes tidligere eiendomssjef Kjell Tjernsbekk hevder i sitt svar til LM at ingen ting ved det som har skjedd i lekeplassaken er i strid med nasjonale føringer. Les mer.

Ny lekeplass sjanseløs


Litt av kommunens grunneiendom gnr. 160/bnr 139 i Skoleveien, litt øst for den gamle skolebygningen, der det skulle opparbeides en lekeplass hvis det ble noe penger til overs. LM Arkivfoto.

Publisert 21.03.14. Det var kontraktfestet, opp mot nasjonale føringer for barn og unge: Ny lekeplass skulle erstatte den tapte ved gamle Son skole. Hvis det ble penger til overs. Det vil si etter at gangveiforbindelsen Storgata Skoleveien var utbedret. Det ble det ikke. En halv million kroner som var øremerket fra kommunens salg, fikk mange bein å gå på.

♦ Over halvparten av midlene, ca 279.000 kroner, er gått med til varer og tjenester som ligger på siden av kjernen i oppdraget med utbedring. Som beplantning. Det viser en gjennomgang av regnskapet som LM har fått innsyn i.

Kommunen har ikke innvirket på forbruket. Fakturaer for refusjon er innlevert til kommunen samlet i etterkant.

Til en anleggsgartner på Vikersund er det alene gått med nær 200.000 kroner, eller ca 40 prosent av de disponible midler. Til stengsel mot de nye eiernes private areal er det gått med drøye 27.000 til Rosings gjerdefabrikk.

En post som bringer kostnadene såvidt over det øremerkede beløpet, nær 27.000, har ingen egen faktura. Posten er oppført som 30 prosent "andel av beplantning på sti-siden og i stien".

Legger vi også til advokattjenester for ca 26.000, så er vi oppe i ca 305.000 kroner utenom selve utbedringsarbeidene.

En "videreføring" av den gamle snarveien mellom sentrum og øvre del av Son var kontraktfestet. Den halve millionen til å utbedre denne ble lagt på toppen av kjøpesummen for Son skole og den separate SFO-eiendommen.

LM avventer svar fra daværende eiendomssjef, nå overingeniør/prosjektleder Kjell Tjernsbekk, på flere spørsmål rundt regnskapet. 

Ikke noe igjen til ny lekeplass


Publisert 06.03.14. Det er nå klart at lekeplassen som gikk tapt da den gamle skoleeiendommen i Son ble solgt, ikke vil bli erstattet.

En halv million kroner av kjøpesummen var øremerket på kommunal konto til å oppgradere gangvei-forbindelsen mellom Storgata og Skoleveien.

Nedbygging av lekeplasser er i strid med Nasjonale føringer for barn og unge. Les mer.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland