www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Kommunens båtplasser på "Sørbye-siden" To. 3. des. 2020
Meny

Dette er en samleside for stoff som er publisert i LM i mars 2018 om kommunens båtplasser på den private "Sørbye-siden". Artiklene ligger her i den rekkefølge de har vært publisert, med siste sak øverst.

Ville unngå mulig tapsscenario

(20.03.18) I saken om bryggeplassene på den private Sørbye-siden, om å forberede en avslutning av leieforholdet før tiden, fikk Bygdelista og Venstre bare nei-følge av SV. 28 mot sju stemmer ble utfallet da Vestby kommunestyre i går sluttbehandlet havnestyrets vedtak.

Flertallet sørget for at det først blir gjennomført en risiko- og lønnsomhetsanalyse. Dette for å kunne ta stilling til hva som er mest fordelaktig ut fra dagens antatte verdi av anlegget med 400 båtplasser. Så unngår man et mulig tapsscenario ved å "sitte stille" til en hører fra grunneier Sonskilen Båthavn AS i desember 2024.

Mindretallet stemte for rådmannens innstilling om å gå avtaletiden ut, og at det ikke er noen økonomiske- eller andre forhold som tilsier noe annet. Det ble atskillig debatt, der representanter fra mindretallet bl.a. fryktet for tap av arbeidsplasser og at en river opp et godt marinamiljø.

Rådmannen: Ikke noe tilsier å avslutte leieforholdet før tiden

(17.03.18) (Reporter Svein-H. Strand) Det er mot rådmannens ønske dersom saken om å selge bryggeanlegget på "Sørbye-siden" får flertall også i Vestby kommunestyre mandag. Rådmann Sjur Authen understreker at det finnes verken økonomiske eller praktiske forhold som tilser at kommunen skal avslutte marinadriften der nå.

I havnestyrets siste møte om saken, 14. februar, stemte bare Bygdelistas Anne Grethe Klæboe og Venstres Rolv Møll Nilsen for rådmannens forslag om å videreføre leieforholdet. Leiekontrakten med Sonskilen Båthavn AS utløper ikke før 31.12.2024.

Et flertall på fem vedtok å be administrasjonen starte arbedet med taksering. Advokatfirmaet Haavind har på oppdrag fra kommunen skrevet et notat om retningslinjene i en sak som denne. I vedtaket skal forhandlingsutvalget få fullmakt til å starte forhandlinger med Sonskilen Båthavn etter disse retningslinjene..

Rådmannen ønsker å ta havnestyrets initiativ til orientering, og så utarbeide en strategiplan for den kommunale havna i Son med grunnlag i at leieforholdet fortsetter.

I havnestyrets siste møte om saken møtte disse faste medlemmene: Martin Ludvigsen (Ap, leder), Anne Grethe Klæboe (Bygdelista), Per Johan Hoel (Sp), Rolv Møll Nilsen (V), Johanne Dønnestad Hauge (H) og John A. Ødbehr (H). Tore Hem (Frp) møtte som varamedlem for partifellen Jon Angseth. Fra administrasjonene møtte rådmann Sjur Authen og juridisk spesialrådgiver Cecilie Svarød.

Kommunen sier opp bryggeavtale for over halvparten av plassene?

(14.03.18) Vestby kommunestyre skal mandag ta stilling til om utleieavtalen med Sonskilen Båthavn AS skal sies opp sju år før den går ut. Bryggene som leies ut på den såkalte Sørby-siden utgjør 1340 bryggemeter, eller 52 prosent av de 2585 bryggemeter den kommunale havna disponerer.

Nåverdien på avtalen er anslått til 11,6 millioner kroner, framgår det av saksframlegget. Driften på Sørby-siden bidrar med 1,8 millioner kroner årlig til å dekke renter, avdrag, felleskostnader og fondsoppbygging.

For at havna skal komme økonomisk "likt" ut ved å oppgi leieretten før sesongen 2018, må dette kompenseres med en engangsinnbetaling lik nåverdien. Salget av bryggene vil på den annen side medføre en inntekt på "opp mot ti millioner kroner". LM kommer med mer om denne saken.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland